Ngày 31/7/2019, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ; đến dự, theo dõi và giám sát cuộc diễn tập có các đồng chí lãnh đạo: Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập của huyện; Thượng tá Phạm Quốc Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện; Lê Văn Ngời, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Hồng Minh Tấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện tổ giám sát chiến đấu phòng thủ cấp xã, thuộc phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Đến dự còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo huyện, Ban Chỉ đạo xã, lãnh đạo chi bộ và Ban nhân dân các ấp đã về dự đầy đủ.

Các đại biểu dự diễn tập

           Cuộc Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lâm Hải lần này thực hiện gồm 02 phần: Phần vận hành cơ chế và phần thực binh xử lý tình huống A2; đối với nội dung vận hành cơ chế thực hiện các nội dung như: chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh và chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển xã từ tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng - An ninh sang thời chiến, cơ động lực lượng vũ trang và một bộ phận cơ quan đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ra căn cứ chiến đấu, khu sơ tán, phòng tránh đánh địch tiến công hỏa lực.

Đồng chí Huỳnh Văn Tổng, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Lâm Hải, điều hành khung tập họp Ban Chấp hành Đảng bộ xã (mở rộng)

           Phần thực binh xử lý tình huống A2, xây dựng tình huống giả định để thực hành các biện pháp nghiệp vụ, để tiến hành triển khai phương án giải thoát con tin, đánh chiếm khôi phục lại mục tiêu, ổn định tình hình.

Thực binh xử lý tình huống A2

         Tại cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm qua cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Lâm Hải năm 2019; đồng chí Nguyễn Việt Bắc, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo xã đã đánh giá mặt đạt được, mặt hạn chế và rút ra một số kinh nghiệm trong những năm tiếp theo; theo đó, Ban Tổ chức diễn tập của xã đã triển khai nghiêm túc ý định, kế hoạch diễn tập của Chủ tịch UBND huyện; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả từ khâu chuẩn bị đến khâu thực hành diễn tập, tổ chức chỉ đạo sắp xếp khung tập, phân công khung tập phù hợp theo chức năng nhiệm vụ, từng khung tập thể hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tổ chức luyện tập đúng nội dung, ý định diễn tập; công tác phục vụ diễn tập được chuẩn bị khá chu đáo, đảm bảo các yêu cầu, kịp thời, đúng theo kế hoạch. Bên cạnh mặt đạt được; cuộc diễn tập vẫn còn một số mặt hạn chế: về chuẩn bị văn kiện còn một số trường hợp chưa rõ nội dung theo ý định đầu bài phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần; trong thực binh xử lý tình huống A2 một số thành viên trong khung tập thực hiện động tác chưa dứt khoát, nội dung thuyết minh và thực binh có đoạn chưa nhịp nhàng, khâu hậu cần phục vụ vẫn còn một số sơ suất…

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Năm Căn phát biểu đóng góp rút kinh nghiệm cuộc diễn tập

         Cuộc diễn tập đã rút ra được một số kinh nghiệm như: cấp uỷ, chính quyền phải nhận thức đầy đủ vai trò lãnh đạo của Đảng theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành theo pháp luật”; cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu; công tác chuẩn bị diễn tập phải được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ; phát huy tốt vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang xã; coi trọng việc đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức chiến đấu, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong công tác tham mưu và phục vụ diễn tập….

Đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện Năm Căn đánh giá kết quả diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Lâm Hải

         Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Lâm Hải đã thành công, đạt được mục tiêu và yêu cầu chỉ đạo, kết quả đạt khá; qua cuộc diễn tập lần này, góp phần nâng cao được nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập theo định kỳ; không ngừng nâng cao ý thức xử lý các tình huống, đồng thời, rèn luyện kỹ năng lãnh đạo và nâng cao năng lực tổ chức, hiệp đồng phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể ở cơ sở trong việc xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

 

                                                                                                         Tin và ảnh Minh Sửa
  
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn