Sau một thời gian tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Công văn số 1153-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và UBND huyện Năm Căn về công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; trên địa bàn của huyện Năm Căn ngày 7-6-2019 tại xã Hàm Rồng có xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên của huyện; 2 tháng qua, bằng nổ lực chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và ý thức của người dân trong công tác phòng, chống bệnh dịch, đến ngày 06-8-2019, Uỷ ban nhân dân huyện Năm Căn đã ra Quyết định số 1155/QĐ-UBND về việc công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Trạm kiểm soát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên tuyến Quốc lộ 1A địa bàn huyện Năm Căn

          Đây là sự nỗ lực tập trung chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và những hộ chăn nuôi heo đã thực tốt các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn được sự lây lan của bệnh dịch; là tín hiệu vui cho bà con chăn nuôi heo trên địa bàn xã; hiện nay UBND xã Hàm Rồng tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, tình hình diễn biến dịch, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã trong thời gian tới với quyết tâm không để phát sinh dịch trở lại; đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan hướng dẫn các hộ chăn nuôi có bị bệnh tiêu huỷ để hỗ trợ kinh phí đúng quy định của nhà nước.

 

                                                                                                     Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn