Toàn cảnh Đại hội

            Sáng ngày 29/03/2019, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; đây là đơn vị Đại hội điểm của tỉnh. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Năm Căn; cùng các đồng chí trong Ban Thường trực và đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố Cà Mau; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; nguyên lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện qua các nhiệm kỳ; đại diện lãnh đạo các phòng ban, ngành đoàn thể cấp huyện và 150 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện; các phóng viên báo, đài đã đến dự và đưa tin Đại hội.

              Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khoá VI và Đề án nhân sự Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; danh sách đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Uỷ ban Mặt trận tỉnh Cà Mau lần thứ IX; đồng thời Đại hội còn được nghe các ý kiến phát biểu tham luận, thảo luận, đặt biệt nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ.

            Kết quả nhiệm kỳ qua, các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong huyện đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của mình, tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp tuyên truyền trên 1.580 cuộc, với hơn 71.000 lượt người tham dự; thường xuyên quan tâm nắm bắt dư luận xã hội; tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư; Các cuộc vận động, và phong trào do Mặt trận phát động thực hiện như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” đã được thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đã giữ vững và phát huy được các gía trị văn hoá gia đình của dân tộc Việt Nam, đến cuối năm 2018, toàn huyện Năm Căn có 12.207 hộ gia đình đạt chuẩn văn hoá, chiếm 81,11%; có 28 ấp, khóm đạt chuẩn Văn hoá, chiếm 28,5%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được cụ thể hoá thành 5 nội dung cụ thể, sát với tình hình thực tế của huyện, phong trào nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới đã được phát động tuyên truyền rộng rãi và được sự đồng tình ủng hộ cao, nhân dân đóng góp hàng chục tỷ đồng phục vụ cho xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 3/7 đơn vị xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 42,28%; các hoạt động tuyên truyền xây dựng đô thị văn minh cũng được thực hiện có kết quả bước đầu, nhiều tuyến đường trong đô thị thị trấn Năm Căn đã được nhân dân tham gia thực hiện khá tốt; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã được Mặt trận Tổ quốc phối hợp thực hiện thường xuyên, tổ chức 11 phiên chợ về nông thôn, có hơn 470 gian hàng, với 250 doanh nghiệp tham gia, thu hút hơn 120.000 lượt người đến tham quan, mua sắm; cuộc vận động “vì nghèo” đã trở thành nề nếp thường xuyên trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc hàng năm, nhiều doanh nghiệp và nhà hảo tâm tích cực ủng hộ, kết quả tháng cao điểm vận động vì người nghèo đạt được trên 3,2 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước đạt 100%; từ các nguồn vốn vận động và chính sách hỗ trợ của nhà nước, xây dựng và bàn giao 250 căn nhà vì người nghèo trị giá 9,4 triệu đồng, phối hợp vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 2,5 tỷ đồng; công tác giảm nghèo cũng được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở quan tâm phối hợp thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo đều giảm hàng năm; từ 6,89% đầu nhiệm kỳ, đến cuối nhiệm kỳ còn 3,97%; phong trào “Đoàn kết sáng tạo” và các phong trào khác cũng đã được triển khai thực hiện rộng khắp các tầng lớp nhân dân, đặt biệt là phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai tuyên truyền vận động trong các tầng lớp nhân dân đã được nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện và đã mang lại nhiều hiệu qủa thiết thực; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cở cũng được thực hiện có hiệu quả, vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận từng bước thể hiện đi vào chiều sâu, từ đó vai trò, vị trí và uy tín của tổ chức Mặt trận không ngừng nâng lên; công tác xây dựng, cũng cố tổ chức Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được tăng cường, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bộ máy tổ chức từ huyện đến cơ sở cơ bản ổn định, từng bước nâng chất lượng hoạt động, cơ bản đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ của công tác Mặt trận.

 Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

            Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ trân trọng cảm ơn và ghi nhận, biểu dương thành tích đạt được của Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí cũng đã gợi ý và nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới công tác Mặt trận và các hoạt động của Mặt trận trong huyện cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; cần phải nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững”, phát huy hơn nữa tính cộng đồng và truyền thống nhân ái, tham gia tốt công tác giảm nghèo, giúp đỡ người có công với nước, người nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống; thường xuyên quan tâm công tác xây dựng, cũng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, các chương trình hoạt động phải hiệu quả, thiết thực, trách hình thức, phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; cấp uỷ, chính quyền cần tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành liên quan và quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc có đủ phẩm chất và trình độ, năng lực công tác để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt trước Đại hội

            Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn khoá VII là 45 vị, bà Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ được tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn khoá VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

         Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tặng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bức trướng, thể hiện sự quan tâm, chúc mừng, động viên, tin tưởng của Đảng bộ đối với công tác Mặt trận của huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, (người đứng bên phải) trao bức trướng tại Đại hội

 

                                                                                                       Ban Biên tập
            
                                                                     Trang Thông tin điện tử Năm Căn