Đồng chí Tôn Nữ Hương Giang, UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện báo cáo các công việc chuẩn  bị của Đoàn đại biểu trước lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ

          Tại buổi họp mặt, gặp gỡ; đồng chí Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQ huyện báo cáo với Thường trực Huyện uỷ về các công việc chuẩn bị đoàn đại biểu của huyện trước khi đi dự Đại hội cấp tỉnh; theo đó số lượng đại biểu chính thức của huyện đã có mặt 10/10 đồng chí, đủ số lượng theo phân bổ của UBMTTQ tỉnh, đảm bảo đúng cơ cấu, trong đó: đại diện xã, thị trấn Năm Căn 05 đồng chí; đại diện cá nhân tiêu biểu và dân tộc tôn giáo 02 đồng chí; Ban Thường trực Uỷ ban Măt trận Tổ quốc huyện 03 đồng chí; tinh thần chuẩn bị của mỗi  thành viên trong đoàn ổn định, có trách nhiệm cao khi nhận được thư triệu tập đi dự Đại hội.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu với Đoàn đại biểu

           Phát biểu với Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQVN tỉnh Cà Mau lần thứ IX, đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, thay mặt Thường trực Huyện uỷ đã ghi nhận các công việc chuẩn bị của UBMTTQ huyện và các thành viên của đoàn đến thời điểm này; đồng chí mong muốn Đoàn đại biểu của huyện Năm Căn phát huy hết trí tuệ tập thể của Đoàn có những đóng góp tích cực với các nội dung của Đại hội, đồng thời từng thành viên của Đoàn cần phải chấp hành tốt Nội quy và Quy chế làm việc của Đại hội, mỗi thành viên của Đoàn thể hiện trách nhiệm của mình trước Đại hội, trước sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong các tầng lớp nhân dân tỉnh Cà Mau, làm tròn trách nhiệm của đại biểu cũng chính là đáp lại niềm tin của đại biểu Đại hội MTTQVN huyện Năm Căn lần thứ VII đã tín nhiệm bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

 

                                                                                                     Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn