Quang cảnh hội nghị.

           Cuộc họp đã được nghe thông qua báo cáo đánh giá tình hình công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Ân, Phó chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Huyện uỷ thông qua báo cáo giao ban.

          Trong 9 tháng năm 2019 tình hình an ninh quốc gia, trật an toàn xã hội cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh luôn giữ vững; trật tự an toàn xã hội xảy ra 181 vụ, liên quan 413 đối tượng; trật tự an toàn giao thông phát hiện 1276 trường hợp vi phạm. Tai nạn giao thông đường thuỷ, đường bộ và va chạm giao thông xảy ra 13 vụ, làm chết 03 người (01 người đường thuỷ), bị thương 8 người (so với cùng kỳ tăng 04 vụ, tăng 02  người chết, người bị thương tăng 04 người. Công tác phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên về chỉ đạo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư đã được thực hiện kịp thời; công tác quân sự, quốc phòng địa phương đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; tổ chức Lễ đón, rước quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về điạ phương và Lễ giao nhận quân năm 2019 đúng theo kế hoạch, đã có 48 quân nhân trở về địa phương, giao 50 tân binh về các đơn vị, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; ra quân huấn luyện đúng theo kế hoạch, đến nay huyện huấn cho các binh chủng đạt 92,99% chỉ tiêu; thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 120 đối tượng 4, đạt chỉ tiêu trên giao.

          Công tác phối hợp giữa các lực lượng vũ trang với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn với các cơ quan Mặt trận, đoàn thể của huyện luôn đảm bảo theo quy chế, hiệu quả thực hiện nội dung phối hợp không ngừng nâng lên. Kết quả phát hiện, xử lý vi phạm và tội phạm và thi hành án hình sự của ngành Công an; tổng số phát hiện 181 vụ, liên quan 413 đối tượng, so với cùng kỳ giảm 9 vụ( 181/190), giảm 40 đối tượng; trong đó: đã xử lý vi phạm 98 vụ, với 270 đối đượng; xử lý tội phạm 14 vụ, với 23 đối tượng, so cùng kỳ giảm 2 vụ, (11/13) số còn lại có chủ yếu là giáo dục, nhắc nhở; tổng số thi hành án hình sự của ngành công an 17 vụ, 24 bị can; hoạt động của Ngành Viện kiểm sát nhân dân huyện luôn thực hiện tốt quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đảm bảo đúng quy định của pháp luật;  công tác xét xử của Toà án được đảm bảo đúng luật định, án hình sự, dân sự thụ lý mới và củ 493 vụ; đã giải quyết 323 vụ, việc, đạt tỷ lệ 73,58%. Kết quả thi hành án dân sự, tổng số thụ lý vụ mới và vụ củ chuyển sang 1.185; số có điều kiện 816 việc, chiếm 68,8%; số chưa có điều kiện là 369 việc, chiếm 31,2%; đã giải quyết dứt điểm 514 việc, đạt 63% trên tổng số án có điều kiện; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành thường xuyên; công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng đã được cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo; các giải pháp phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc; công tác cải cách tư pháp đã được các cơ quan tư pháp tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc đúng theo các quy định pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp;

           Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế nhất định, tình hình an ninh trật tự và một số loại tội phạm còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp. Tội phạm, vi phạm về ma tuý, trộm cắp tài sản, vi phạm về an toàn giao thông có chiều hướng tăng, một số nơi phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm còn hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu, còn những hạn chế nhất định.

           Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ tập trung chỉ đạo từ nay đến cuối năm như: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về quốc phòng, quân sự địa phương, công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

           Các cơ quan khối nội chính đẩy mạnh công tác phối hợp, nắm chặt diễn biến, tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng dự báo, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đồng thời các cơ quan nội chính cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết nhanh các vụ việc, vụ án còn tồn đọng, kéo dài, nhất là những vụ việc gây dư luận không tốt trong cán bộ và nhân dân.

          Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt; thường xuyên thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn; chủ động đề ra các giải pháp, biện pháp phòng, chống thiên tai, cháy nổ, triều cường có khả năng dâng cao vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật trong nhân dân; kiên quyết làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là vi phạm về ma tuý, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

          Thường xuyên theo dõi, kiểm tra kết quả việc thực hiện kết luận sau thanh tra, xử lý thu hồi tiền, tài sản đúng quy định và kiểm điểm trách nhiệm cá nhân rõ ràng, nghiêm túc; xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân vi phạm đến tham nhũng. Chỉ đạo các cơ quan tư pháp tăng cường phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự còn tồn đọng; tăng cường hoạt động bổ trợ tư pháp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan tư pháp.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, phát biểu kết luận Hội nghị

          Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ nhấn mạnh: Cấp uỷ, chính quyền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp đạt hiệu quả tích cực hơn nữa; ngành công Công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, trộm, cắp các loài thuỷ sản của các hộ dân ở địa bàn nông thôn hiện nay; các cơ quan tư pháp tiếp tục phối hợp làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự bảo đảm đúng phát luật; các vụ việc cưỡng chế thi hành án cần phải được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, hiệu quả; các lực lượng vũ trang thường xuyên phối hợp  với các đơn vị đóng quân trên địa bàn nắm chặt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trong mọi tình huống, đặc biệt là làm tốt công tác bảo vệ Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

 

 

                                                                                             Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn