Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường Trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện (đi trước), cùng các đồng chí Thường trực Đảng uỷ xã khảo sát Hội trường xã Tam Giang Đông

Đồng chí chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường Trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện (bên phải) và đồng chí Hồng Minh Tấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ khảo sát Hội trường xã Hiệp Tùng

          Các đồng chí đã khảo sát thực tế về cơ sở vật chất, nhất là Hội trường phục vụ cho Đại hội. Qua khảo sát thực tế 7 xã cho thấy công tác chuẩn bị Đại hội cấp cơ sở hầu hết các đơn vị đều có động tác chuẩn bị thành lập các tiểu ban Đại hội; về Hội trường phục vụ cho Đại hội có 3 đơn vị gồm xã Tam Giang Đông, Tam Giang, Lâm Hải gặp khó khăn, sức chứa chỗ ngồi trong Hội trường khoảng 80 đại biểu trở lại, đồng thời bàn, ghế cũng bị hư hỏng, một số ít cần phải mua sắm thêm…

Đồng chí Nguyễn Phương Đông và đồng chí Hồng Minh Tấn làm việc với Thường trực Đảng uỷ xã Tam Giang Đông

          Tại các nơi đến khảo sát và làm việc đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã có những ý kiến chỉ đạo về công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp tới; theo đó, Ban Thường vụ Đảng uỷ cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số công việc trước mắt cần làm ngay như: rà soát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đến thời gian này, lưu ý tập trung thực hiện những chỉ tiêu đạt thấp; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội; chủ động rà soát đội ngũ cán bộ trong diện quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cấp uỷ trong diện được tái cử, chú ý về trình độ và tiêu chuẩn theo quy định; nhận xét đánh giá cán bộ; thẩm tra, kết luận về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới; chủ động  một số công việc để chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ đảm bảo thời gian, đúng nguyên tắc và hướng dẫn quy định; ngoài ra đồng chí còn nhắc nhở thêm các xã cần quan tâm chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27-7 năm 2019, đảm bảo đạt yêu cầu, trân trọng, mang đậm ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả thiết thực...

          Qua chuyến khảo sát và làm việc của Thường trực Huyện uỷ lần này nhằm giúp cho Thường trực Đảng uỷ các xã chủ động chuẩn bị tốt cho việc chỉ đạo Đại hội ở Đảng bộ cấp mình, đồng thời làm cơ sở để Thường trực Huyện uỷ đề xuất với Ban Thường vụ Huyện uỷ đề ra những chủ trương, biện pháp chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt kết quả cao nhất./.

 

                                                                                                     Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn