Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đảng bộ và quân dân Năm Căn đã anh dũng đấu tranh lập nên những chiến công oanh liệt, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đã trải qua quá trình gian khổ hy sinh mất mát để giành độc lập cho dân tộc; có thể nói quá trình hy sinh gian khổ ấy, Công an huyện Năm Căn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn các khu căn cứ cách mạng, mưu trí, dũng cảm đánh địch góp phần vào thắng lợi chung của huyện nhà.

          Để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ của ngành công an nhân dân huyện nhà; đồng thời ghi nhận lại những truyền thống và thành tích của Công an huyện Năm Căn mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước đã xây dựng, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh Cà Mau và Huyện uỷ, Uỷ ban nhân huyện; ngày 21/11/2019, Công an huyện Năm Căn tổ chức buổi Hội thảo lần thứ nhất về lịch sử Công an huyện Năm Căn giai đoạn 1954-2015.

          Hội thảo trân trọng được đón tiếp hơn 50 đại biểu về tham dự, là các đồng chí lãnh đạo đại diện Huyện uỷ-UBND huyện; các đồng chí cán bộ nguyên lãnh đạo Công an huyện qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên gíao Huyện uỷ; các đồng chí cán bộ lãnh đạo trong Ban chỉ huy, đại diện lãnh đạo các Đội nghiệp vụ đương nhiệm trực thuộc Công an huyện cũng về dự đông đủ. Buổi hội thảo diễn ra trong không khí đầm ấm, phấn khởi và trách nhiệm cao của các đại biểu trước sự kiện đầy ý nghĩa của ngành Công an huyện nhà; dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Hội thảo.

Quang cảnh của buổi Hội thảo.

Đồng chí Thượng tá  Phạm Thanh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện Năm Căn phát biểu khai mạc Hội thảo.

Các đại biểu về tham dự Hội thảo đông đủ“… thể hiện những tình cảm và trách nhiệm cao đối với công trình lịch sử truyền thống của lực lượng Công an nhân dân huyện nhà”.

Đồng chí Thượng tá, Trương Trung Nghĩa, nguyên Phó trưởng Công an huyện, phát biểu đóng góp cho Hội thảo cung cấp nhiều tư liệu quý để hoàn chỉnh bản thảo lịch sử truyền thống Công an huyện qua các thời kỳ.

Đại tá Nguyễn Văn Tươi, Nguyên trưởng Công an huyện, Nguyên Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ Cà Mau, Nguyên Giám Đốc Công an tỉnh Cà Mau, phát biểu đóng góp cho Hội thảo “… Công trình mang nhiều ý nghĩa sâu sắc cho ngành Công an nhân dân huyện Năm Căn; bản thảo cần thu thập thêm những tư liệu về sự lớn mạnh của lực lượng công an qua các thời kỳ, chứng minh những thành tích nổi bậc hơn nữa, nhằm so sánh sự trưởng thành và lớn mạnh của ngành công an huyện Năm Căn…”

Đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu với Hội thảo “… trách nhiệm của thế hệ cán bộ đương nhiệm hôm nay luôn biết ơn các thế hệ cán bộ đi trước, đã có công đóng góp cho lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà nói chung, nói riêng truyền thống của lực lượng công an nhân dân Năm Căn qua các thời kỳ; Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành công trình lịch sử truyền thống của ngành công an Năm Căn đúng theo kế hoạch…”

Đồng chí Thượng tá, Phạm Thanh Tuấn, Uỷ viên BTVHU, phát biểu bế mạc Hội thảo “ Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cám ơn các đại biểu đã có những đóng cho Hội thảo, chúng tôi xem đây là những tư liệu có giá trị quý, để ban biên soạn tiếp tục hoàn chỉnh bản thảo và chuẩn bị tốt hơn nữa trong cuộc Hội thảo lần 2…”

 

                                                                                                  Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn