Kỳ họp bất thường HĐND xã Đất Mới đã tiến hành biểu quyết và thông qua các Nghị quyết quan trọng đó là: các vị đại biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hồng Ngọc Châu, do phân công nhiệm vụ khác; thông qua Nghị quyết miễn nhiệm cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với ông Nguyễn Văn Mến, Nguyên Chủ tịch HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021, do điều động về huyện công tác; Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND xã đối với ông Lâm Minh Thành, do vi phạm đến tư cách đại biểu HĐND.

           Cũng tại kỳ họp này, HĐND xã Đất Mới tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã khoá XI; với tinh thần dân chủ, đoàn kết, công khai, các vị đại biểu HĐND đã tín nhiệm bầu bà Hồng Ngọc Châu, Phó Bí thư Đảng uỷ, trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND xã khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021; có thể khẳng định rằng, kết quả của kỳ họp đã phát huy tốt tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của kỳ họp:

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu ý kiến trong phiên họp trù bị “ … sắp xếp công tác cán bộ tại Đảng bộ xã Đất Mới được Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét, cân nhắc và thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ, trên tinh thần dân chủ, công khai, vì vậy yêu cầu các vị đại biểu HĐND xã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng…”

Các vị khách mời và đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc kỳ họp.

Ông Nguyễn Văn Mến, Chủ tịch HĐND xã khoá XI, phát biểu khai mạc kỳ họp “… Kỳ họp mong muốn đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt nội dung, chương trình kỳ họp đã đề ra…”

Các đại biểu HĐND bầu chức danh Chủ tịch HĐND xã, khoá XI, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Ông Trương Thanh Đa, Thư ký kỳ họp thông qua Nghị quyết xác nhận chức danh Chủ tịch HĐND của bà Hồng Ngọc Châu.

Bà Hồng Ngọc Châu phát biểu nhận chức “… với sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND xã, bản thân sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…”

Các đại biểu chào cờ bế mạc“… kỳ họp thứ chín (bất thường) HĐND xã Đất Mới khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp…”

 

                                                                                                  Minh Sửa
                                                                                Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn