Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và chúc Tết gia đình cụ Nguyễn Thị Khánh (phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 30/1/1957. (Ảnh tư liệu)

   Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng;…. “ Văn phòng cấp uỷ cần chuẩn bị và tham mưu thật tốt  phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. (Ảnh: K.T)

Tỉnh uỷ Cà Mau tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thường trực Huyện uỷ Năm Căn họp mặt, gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ, các ban Đảng và cán bộ, chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ, các ban Đảng năm 2018.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, TUV, Bí thư Huyện uỷ Năm Căn, phát biểu với buổi họp mặt, gặp gỡ cán bộ lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện uỷ, các ban đảng, Mặt trận và các đoàn thể năm 2018.

 

                                                                                 Minh Sửa VPHU (Sưu tầm)