Ngày 19-9-2019, huyện Năm Căn tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh Vật Cảnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội mang nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần xã hội, không ngừng nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, giá trị, tư tưởng, văn hoá nghệ thuật, môi trường sinh thái và hiệu quả kinh tế. Đại hội diễn ra trong không khí, vui tươi, phấn khởi, nghiêm túc và trân trọng. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo: Phạm Thạnh Trị, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Phó Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh Vật Cảnh tỉnh Cà Mau; Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Văn Ngời, Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Võ Văn Hành, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Minh Sơn, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện, cùng đại diện lãnh đạo UBND huyện các  huyện, thành phố Cà Mau, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn Năm Căn và hơn 60 hội viên Hội Sinh Vật Cảnh của huyện cũng về dự.

          Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ tới với nhiều chỉ tiêu quan trọng. Đại hội đã thống nhất đánh giá nhận thức của nhân dân về ý nghĩa, giá trị, tư tưởng, văn hoá nghệ thuật, môi trường sinh thái được nâng lên. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của Hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, mang tính tự nguyện, tự giác, tự quản lý; do đó, trong hoạt động vẫn còn có những hạn chế nhất định.

          Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Đảng bộ huyện Năm Căn trân trọng giới với bạn đọc một số hình ảnh hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại hội.

Các đại biểu trang nghiêm thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc tại Đại hội

Toàn Cảnh Đại hội

Đồng chí Phạm Thạnh Trị, Phó Chủ tịch Hội sinh Vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh Vật cảnh tỉnh Cà Mau (người thứ 2 bên phải ) và đồng chí Võ Văn Hành, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn (người bên phải) tham gia Đoàn Chủ tịch để điều hành và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Trần Như Học, nguyên Chủ tịch Công đoàn Ngành giáo dục huyện, là cán bộ Hưu trí, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Các đại biểu tham quan các tác phẩm nghệ thuật của các Hội viên, Hội sinh Vật cảnh trưng bày tại Đại hội

Các đại biểu tham quan các tác phẩm nghệ thuật của các Hội viên, Hội sinh Vật cảnh trưng bày tại Đại hội

Đồng chí Phạm Thạnh Trị và Đồng chí Võ Văn Hành tham dự phiên họp Ban Chấp hành Hội sinh Vật cảnh lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ ban Kiểm tra của Ban Chấp hành Hội

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Thạnh Trị, Phó Chủ tịch Hội sinh Vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh Vật cảnh tỉnh Cà Mau, tại Đại hội Đại biểu Hội sinh Vật cảnh huyện Năm Căn lần thư II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đồng chí lãnh đạo Hội sinh Vật cảnh tỉnh Cà Mau, Thường trực Huyện uỷ và lãnh đạo UBND huyện, chứng kiến đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện uỷ và Đại diện Ban chấp hành Hội ký kết hợp đồng trách nhiệm chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên Cơ quan Huyện uỷ, tạo ra bước đột phá mới cho hoạt động Hội sinh Vật cảnh khoá II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Võ Văn Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện, trao tựơng trưng  quà tặng bằng tiền mặt của các doanh nghiệp ủng hộ cho hoạt động Hội sinh Vật cảnh huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt hứa hẹn trước Đại hội, Đại hội đã bầu Đồng chí Trần Như Học, được bầu làm Chủ tịch Hội sinh Vật cảnh huyên Năm Căn khoá II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng chí Trần Như Học, Chủ tịch Hội sinh Vật cảnh huyện Năm Căn khoá II, đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

 

                                                                                   Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn