Như chúng ta đã biết, ngày 2-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kể từ mốc thời gian lịch sử đó, Đảng và Nhà nước đã lấy ngày 2-9 hàng năm làm ngày kỷ niệm Lễ Quốc khánh của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam và cũng ngày trọng đại này, ngày 2-9-1969 ngày mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nhớ ơn công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ và nhân dân trên khắp mọi miền của đất nước lập đền thờ Bác, và cũng có một bộ phận nhân dân thờ Bác tại gia đình bằng một tấm ảnh Bác suốt cả mấy chục năm.

        Tại địa bàn xã Hàng Vịnh có gia đình ông Thái Văn Hoà (Ba Hoà), là hội viên Hội Cựu Chiến binh Ấp 4; bà Trương Thị Tuyết (Tư Phương), là đảng viên Chi bộ Ấp Xóm Lớn Ngoài đã lập bàn thờ Bác nơi trang trọng trong nhà và cũng vào ngày 2-9 hàng năm, 2 gia đình này đều có tổ chức một nghi lễ cúng Bác, với truyền thống mang đậm tính chất văn hoá tâm linh của người Việt Nam để tưởng nhớ về cuội nguồn và các vị Anh hùng của dân tộc đã có công đóng góp cho đất nước sự phồn vinh và hạnh phúc.

        Nghi lễ cúng Bác cũng được tổ chức trân trọng và cũng không có gì xa xỉ, tốn kém, nhưng lại chứa đựng một ý nghĩa sâu xa trong giá trị của cuộc sống thời văn minh, hiện đại. Ban Biên tập Trang Thông tin Điện tử Đảng bộ huyện Năm Căn xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh trong ngày cúng Bác tại 2 gia đình ở xã Hàng Vịnh:

ông Thái Văn Hoà (bên trái) đón tiếp các hội viên Hội Cựu Chiến binh trong xã Hàng Vịnh đến nhà ông cúng Bác.

Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ xã, đảng viên trong chi bộ, các hội viên Hội Cựu Chiến binh làm lễ báo công dâng Bác.

Đồng chí Đinh Ngọc Doanh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã, đọc một mẫu chuyện về  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước khi dâng hương cúng Bác.

Ông Thái Văn Hoà (bên trái) và đại diện lãnh đạo Chi bộ Ấp 4 thực hiện nghi thức dâng hương cúng Bác.

Tại nhà bà Trương Thị Tuyết, đại diện một số bà con nhân dân trong Ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, thành kính dâng hương cúng Bác với tất cả lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc.

Đại diện hội viên Hội Chiến Binh các ấp và lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh xã, chụp hình lưu niệm với ông Thái Văn Hoà nhân dịp cúng Bác ngày 2-9-2019.
 

Minh Sửa VPHU thực hiện