Đến dự ngày Hội có các vị đại diện lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Thường trực Huyện uỷ - HĐND – UBND - UBMTTQVN huyện Năm Căn; các ngành có liên quan của huyện; lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND -UBMTTQVN xã Hàm Rồng và gần 200 hộ dân của ấp cũng về dự.

          Các hoạt động diễn ra của ngày Hội đã thực hiện đúng theo hướng dẫn, bà con nhân dân tích cực tham gia tốt 2 nội dung đó là: tổ chức các trò chơi dân gian và họp mặt ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổng kết kết quả các phong trào của Ban công tác Mặt trận phát động nhân dân thực hiện trong năm qua; cuộc họp mặt diễn ra trong không khí vui tươi, dân chủ và trách nhiệm cao của bà con nhân dân trong đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm phát triển.

          Ban biên tập Trang thông tin Điện tử Đảng bộ huyện Năm Căn phản ánh các hoạt động thông qua Phóng sự ảnh như sau:

Tiết mục ca cổ Cà Mau gửi trọn lời thề, do chị Phương Thảo biểu diễn.

Các đại biểu lãnh đạo và bà con nhân dân về dự họp mặt.

Ông Nguyễn Văn Quãng, Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, báo cáo tổng kết các chương trình do Mặt trận ấp phát động trong năm qua; báo cáo đã nêu rõ mặt đạt được và những hạn chế “bao cáo nhấn mạnh có một số kết quả nổi bật như: nhân dân xây dựng mới 435 mét lộ bê tông; 1.500 mét lộ đất đen; hộ sử dụng điện đạt 100%; giảm 03 hộ nghèo; lao động có việc làm chiếm 86%; nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87%; tỷ lệ trẻ em đến trường đạt 100%, …”

Đại diện hộ dân tham gia phát biểu đóng góp cho Ban công tác Mặt trận ấp về lãnh đạo và tổ chức phát động phong trào trong nhân dân.

Ông Dương Thành Công, Uỷ viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh, trao tặng Bằng khen của Uỷ ban Mặt trận tỉnh cho Ban công tác Mặt trận ấp Kinh Tắc, có thành tích hoạt động trong năm 2019.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân trong Ban công tác Mặt trận ấp có thành tích tham gia tích cực các hoạt động của Mặt trận ấp.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo của ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi họp mặt nhân ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng.

 

      Trong phát biểu chỉ đạo ông Nguyễn Phương Đông nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận ấp cần quan tâm thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm như: Ban công tác Mặt trận ấp tập trung phát động phong trào trong nhân dân thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm tới mà hội nghị vừa thông qua; cùng cấp uỷ, chính quyền vận động nhân dân tăng gia phát triển sản xuất; xây dựng nhiều mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả (mô hình tôm rừng; nuôi tôm quảng canh cải tiến, năng suất cao, nuôi sò huyết ….) xây dựng tốt mối quan hệ tình làng nghĩa xóm; phát huy tốt các giá trị của truyền thống gia đình Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, của quê hương Hàm Rồng; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; các tệ nạn xã hội; nhất là tình hình tội phạm ma tuý và vi phạm ma tuý hiện nay. Ban công tác Mặt trận luôn làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, tạo mọi điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền…”

 

                                                                                               Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn