Các thành viên đoàn kiểm tra

            Tại đây các đồng chí đã đi thực tế kiểm tra tuyến lộ đang thi công; được biết ấp Xẻo Sao có 186 hộ, với 1554 khẩu, đời sống nhân dân sinh sống chủ yếu là nghề nuôi tôm. Thực hiện kế hoạch phát triển lộ giao thông nông thôn của xã, chi bộ và ban nhân dân ấp đã vận động nhân dân chuẩn bị mặt bằng đất đen để cùng với nhà nước đầu tư xây dựng lộ có kết cấu bằng bê tông, tuyến lộ có chiều dài khoảng 1.500 mét, có tổng dự toán công trình trên 1,3 tỷ đồng, thời gian thi công 30 ngày, do UBND xã làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Doanh nghiệp tư nhân Mười Dũng thực hiện.

Đoàn Kiểm tra thực tế phần lộ bê tông

            Qua kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ đã nhắc nhở UBND xã phối hợp cùng với cán bộ và nhân dân trên tuyến lộ thụ hưởng thực hiện tốt việc giám sát chất lượng công trình; phát huy tốt vai trò giám sát của Ban giám sát cộng đồng, thường xuyên phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch. Theo kế hoạch tuyến lộ sẽ hoàn thành vào dịp đón tết nguyên đáng Kỷ Hợi năm 2019 và được đấu nối vào trục lộ chính về trung tâm xã Lâm Hải, đây là điều kiện cho nhân dân đi lại, trao đổi hàng hoá, phát triển kinh tế gia đình, từng bước hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới về giao thông.

 

                                                                                                    Minh Sửa
                                                                              Ban Biên tập trang thông tin điện tử
                                                                                      Đảng bộ huyện Năm Căn