Đến dự có các đồng chí lãnh đạo: Lâm Minh Phụng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau; Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện qua các nhiệm kỳ, đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở cũng về dự đông đủ.

Đại biểu dự họp mặt

          Buổi họp mặt đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Năm Căn ôn lại chặn đường 90 năm sự ra đời, phát triển của tổ chức Công đoàn và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong lịch sử truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc;  trước sự áp bức bóc lột tàn bạo của chế độ thuộc địa nửa phong kiến, phong trào đấu tranh của công nhân liên tiếp nổ ra ở tại các hầm mỏ, nhà máy, đồn điền,... và từ các phong trào đấu tranh này, nhiều nơi đã thành lập những Hội nghề, Nghiệp đoàn, Công hội: tiêu biểu nhất là Công hội Ba Son do đồng chí Tôn Đức Thắng đứng đầu, có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào công nhân Nam Bộ, là dấu ấn trong lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đứng trước sự đòi hỏi và yêu cầu của phong trào công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đông dương công sản Đảng, ngày 28-7-1929, tại số nhà 15, phố Hàng Nón, Hà Nội, đã tiến hành Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tiền thân của Công đoàn Việt Nam), Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Uỷ viên BCH lâm thời Đông dương cộng sản Đảng làm Chủ tịch Công đoàn đầu tiên của Việt Nam; từ đó ngày 28-7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Huyện uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Năm Căn,
phát biểu ôn lại truyền thống 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

           Phát huy truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam; đối với huyên Năm Căn, tổ chức Công đoàn huyện Năm Căn được thành lập vào ngày 20-5-1979, đến nay trải qua 40 năm trưởng thành và phát triển, đến cuối năm 2018 Liên đoàn Lao động huyện có 75 công đoàn, nghiệp đoàn trực thuộc với 1.670 đoàn viên, có 356 lượt công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh, 25 cán bộ, đoàn viên được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, 03 cá nhân và tập thể được nhận cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 165 tập thể và cá nhân được nhận cờ, bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau; giới thiệu hàng ngàn đoàn viên công đoàn cho Đảng xem xét kết nạp Đảng; các hoạt động xã hội và phong trào công nhân đã được duy trì hoạt động mang lại nhiều hiệu quả và có  ý nghĩa thiết thực cho phong trào công nhân, viên chức và người lao động huyện nhà, đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Năm Căn trong 40 năm qua.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu tại buổi họp mặt

 

          Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương thành tích đạt được của phong trào công nhân và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong huyện, đồng thời trong thời gian tới đồng chí yêu cầu hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: các tổ chức công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam; cần chăm lo làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân để xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong công nhân, viên chức và người lao động, phát huy quyền làm chủ, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội của huyện phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị và cơ sở; không ngừng đổi mới công tác xây dựng tổ chức, cũng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ và cải tiến phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với yêu cầu mới; đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhằm động viên đông đảo công nhân và người lao, xây dựng tổ chức Công đoàn thật sự là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt công đoàn cơ sở; Phát huy làm tốt vai trò tham gia đóng góp xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo ra phong trào và mô hình phải thật sự thiết thực và có hiệu quả...

 

                                                                                                     Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn