Như chúng ta đã biết, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Bộ Chính trị khoá XI đã tiến hành tổng kết Chỉ thị số 03-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sức lan toả của Chỉ thị số 03-CT/TW đã mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ tầm vóc và giá trị to lớn đó, ngày 15-5-2016 Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một trong những nội dung có ý nghĩa sâu sắc đến tư tưởng, chính trị, tình cảm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả dân tộc ta; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh là công việc hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng là tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

Đường phố Trung tâm  huyện Năm Căn

          Qua 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Năm Căn, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn và có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.

          Các cấp uỷ đảng đã coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên. Các chuyên đề hàng năm được quán triệt và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm đều đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị; nhìn chung qua 03 năm thực hiện những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân cơ bản đã được giải quyết ổn định, từ đó tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên không ngừng củng cố tư tưởng chính trị, có tinh thần đoàn kết nhất trí trong hành động, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lòng tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng vững chắc.

Các em học sinh nghe sinh hoạt chuyên đề dưới cờ kể chuyện về tấm gương Bác Hồ

          Nét nổi bậc trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năm 2017 Huyện uỷ “Tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”,  đây là cuộc thi có số lượng thí sinh nhiều nhất của huyện từ trước tới nay với 288 bài, với 288 thí sinh dự thi, hình thức thi vừa thi viết và thi báo cáo viên, thuyết trình trong bài thi viết của mình; kết quả có 34 bài đạt giải, cá biệt có một số bài tìm hiểu và sưu tầm tư liệu về Bác rất xuất sắc, tổng giá trị các giải thưởng trên 30 triệu đồng. Có thể nói cuộc thi đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong đời sống xã hội, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực tham gia, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên ở mỗi cấp, mỗi ngành.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông,  Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tặng quà lưu niệm cho các thí sinh về dự thi báo cáo viên năm 2018

          Việc xây dựng kế hoạch làm theo cũng được cấp uỷ đảng, chính quyền, các cấp, các ngành trong huyện đều xây dựng kế hoạch làm theo phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; đặc biệt nội dung làm theo luôn coi trọng việc tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức cơ sở Đảng; kết quả từ thực tế cho thấy, các cơ quan, đơn vị và trong nhân dân đã xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả, kế thừa từ các mô hình đã được thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI)  nhiều nơi vẫn được duy trì và phát huy giá trị trong đời sống xã hội như: treo ảnh Bác nơi trang trọng trong nhà; hố rác tự hoại, hàng rào xanh, vườn rau, ao cá; tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ chương trình giảm nghèo; phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các hình thức góp vốn để giúp nhau làm kinh tế gia đình... và đến nay tiếp tục xuất hiện thêm các mô hình mới như: nhiều địa phương có phong trào tập thể cán bộ, đảng viên, nhận giúp đỡ hộ nghèo, nhận đỡ đầu gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người có công với cách mạng còn khó khăn trong cuộc sống; mô hình cùng nhau kể chuyện về Bác trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội...

          Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu qua 03 năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của huyện Năm Căn đã có sự chuyển biến tích cực đến đời sống xã hội; tuy nhiên, trong thực tế còn có những hạn chế nhất định, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW; một số cơ quan, đơn vị vận dụng nội dung làm theo chưa sát với thực tế; vẫn còn những biểu hiện thiếu gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong công tác và đời sống xã hội; tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại một số chi bộ còn hạn chế về nội dung, chất lượng chưa cao; việc lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm... chưa thực sự tích cực, kiên quyết, một số nơi kết quả chưa rõ.

        Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Năm Căn rút ra một số kinh nghiệm bước đầu đó là:

        Một là, phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan thường trực trong thực hiện chỉ thị. Đây là yếu tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác;  đồng thời phải coi trọng công tác triển khai và tổng kết việc thực hiện Chuyên đề hàng năm.

          Hai là, cấp uỷ, người đứng đầu cấp uỷ cần nhận thức rõ và lãnh đạo thực hiện tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; nói đi đôi với làm, nhận thức và hành động phải luôn nhất quán, từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức; lấy chất lượng hiệu quả công việc để đánh giá việc làm theo.

          Ba là, từng cấp ủy, tổ chức đảng phải bám sát nội dung Chuyên đề để xác định vấn đề đột phá, bức xúc hạn chế cần phải giải quyết, qua đó, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, xác định rõ biện pháp, lộ trình và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, tạo kết quả cụ thể, thiết thực; các vụ việc xác định khâu  đột phá khi giải quyết xong, cơ bản phải tạo được sự hài lòng trong cán bộ, đảng viên và  nhân dân.

         Bốn là, phát huy tốt vai trò của công tác truyền thông, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương Bác; phát huy tốt vai giám sát của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

         Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm kém hiệu quả; đồng thời mạnh dạn phê phán những đơn vị làm chưa tốt. 

          Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Năm Căn tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại sau 03 năm đã chỉ ra; tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo của cấp uỷ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hệ thống chính trị và xã hội; từng cấp, từng ngành cần chủ động, sáng tạo, kiên trì, cụ thể để đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đặc biệt là việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt chuyên đề hàng năm và những năm tiếp theo”; bằng sự nổ lực quyết tâm cao của Đảng bộ, phát huy tốt tính tự giác của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương Bác, tạo sức mạnh tổng hợp để huyện Năm Căn phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo, đặc biệt chuẩn bị tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

                                                                                                       Bài và ảnh Minh Sửa
    
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn