​Tham dự có Đại tá Lê Xuân Phong, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải Quân; đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện và cùng điểm cầu tại 8 xã, thị trấn Năm Căn của huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu của huyện

          Tại Hội nghị, các đại biểu được giới thiệu các chuyên đề: Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền phổ biến những kiến thức cơ bản của Luật Biển Việt Nam; những động thái mới của các nước đối với Biển đông trong thời gian gần đây; những quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền Biển, đảo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Thông tin về  kết quả đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam, cũng như của vùng 5 Hải quân trong công tác đấu tranh, quản lý chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trung tá Hoàng Quốc Hùng, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng chính trị, Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải Quân, triển khai  nội dung với Hội nghị.


          Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò chiến lược của biển, đảo và biên giới, lãnh thổ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

           Trên cơ sở được tiếp thu những nội dung tuyên truyền về Biển, đảo và chủ quyền biên giới quốc gia; Ban Thường vụ Huyện uỷ Năm Căn tăng cường chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp trong huyện thường xuyên đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; cần quan tâm đến chất lượng, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền trực quan; lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền biên giới quốc gia gắn liền với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

 

                                                                                           Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn