Ngày 06-12-2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười sáu để tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và triển khai Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thừơng trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; đại điện lãnh đạo các đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ về dự.

Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị đã kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; mặc dù trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy năm 2018 còn có những khó khăn nhất định, nhưng dưới sự đoàn kết và nỗ lực quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân trong huyện, kết quả thực hiện các chỉ tiêu đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó có 9/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 4 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên; có 1 chỉ tiêu đạt thấp (chỉ tiêu phát triển đảng viên mới).

Đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trình bày Báo cáo trước Hội nghị

             Hội nghị đã nhất trí đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đúng hướng; văn hoá xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt, đời sống của  nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội từng bước được kiềm chế và ngăn chặn; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng nâng lên. Bên cạnh những kết quả đạt được năm 2018, Hội nghị cũng mạnh dạng chỉ ra những hạn chế yếu kém nhất định, cần khắc phục, nhất là nhân tố chủ quan trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

            Năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó có một số chỉ tiêu nổi bật như: Giá trị sản xuất tăng 7,21%; sản lượng thuỷ sản 35.000 tấn; thu ngân sách 35 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 87% trở lên…

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Huyện uỷ, Phát biểu kết luận Hội nghị

            Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí Thư Huyện uỷ đã ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp của huyện trong thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; đồng thời đồng chí đã chỉ rõ những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện Nghị quyết của Huyện uỷ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, đồng chí đã có những chỉ đạo cụ thể từng lĩnh vực và nhấn mạnh trong công tác lãnh, chỉ đạo, đó là: yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện nhà, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, nhanh chóng cụ thể hoá Nghị quyết của Huyện uỷ bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, giữ vững sự đoàn kết nhất trí cao trong hành động, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 đã đề ra.

 

                                                                                                     Minh Sửa
                                                                                      Ban Biên tập trang thông tin điện tử
                                                                                              Đảng bộ Huyện Năm Căn