Đến dự và chỉ đạo Hội nghị đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ có các đồng chí: Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Minh Phụng, Phó Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí bí thư đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ cũng về dự đầy đủ.

Toàn cảnh Hội nghị

            Hội nghị đã kiểm điểm tình hình thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2019; từ đầu năm đến nay, mặc dù còn có những khó khăn, nhưng dưới sự đoàn kết và nỗ lực quyết tâm của các ngành, các cấp trong huyện, sự đồng thuận của toàn thể nhân dân; kết quả thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm đạt được kết quả khá tốt trên các lĩnh vực: tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản 18.120 tấn, đạt 51% so với Nghị quyết, trong đó sản lượng tôm 9.150 tấn, đạt 53% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu 16 triệu USD, đạt 43% kế hoạch; thu ngân sách 23,995 tỷ đồng, đạt 68,56% chỉ tiêu Nghị quyết; chi ngân sách 147,03 tỷ đồng, đạt 56,59% dự toán; huy động vốn 1298 tỷ đồng, tăng 37,93% so với cùng kỳ; giải ngân vốn xây dựng cơ bản trên 31,013 tỷ đồng, đạt trên 56,08% so với vốn đã bố trí; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch, lộ trình; các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục được chú trọng và quan tâm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trường đạt chuẩn quốc gia; công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, chiếm 80%; hoạt động văn hoá, thể dục - thể thao được duy trì thường xuyên; người có công với cách mạng, người nghèo ngày càng được quan tâm, công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn huyện hiện còn 664 hộ nghèo, chiếm 3,97%, cận nghèo 496 hộ, chiếm 2,97%; giải quyết việc làm 1.790 lao động, đạt 59,67%; hoàn thành hồ sơ đăng ký 9 lao động tham gia đi xuất khẩu lao động nước ngoài. Lĩnh vực quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp uỷ, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quy định, Quy chế của Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2019 “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân” đã được triển khai học tập sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu dự hội nghị

          Hội nghị cũng đã nhất trí đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác của huyện trong 6 tháng đầu năm: các ngành, các cấp đã kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết của Huyện uỷ, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm; đời sống của nhân dân tiếp tục ổn định; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng; các hoạt động văn hoá - xã hội đạt được nhiều chuyển biến tích cực, chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời; quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội từng bước được ngăn chặn và có mặt được kiềm chế; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Hệ thống chính trị tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả hoạt động, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được củng cố và không ngừng nâng lên. Đồng thời hội nghị thống nhất đánh giá còn những mặt khó khăn, hạn chế như: kinh tế tập thể phát triển chậm, tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện còn gặp khó khăn; bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên địa bàn; nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất còn thiếu, gây khó khăn cho việc quy hoạch phát triển sản xuất tại địa phương; tình trạng sạt lở đất trên địa bàn diễn ra nhiều nơi; các dự án thực hiện từ nguồn vốn khoa học công nghệ hiệu quả mang lại chưa cao; ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn còn xảy ra, khắc phục chậm; nguồn lực huy động trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; ý thức chấp hành pháp luật của người dân còn hạn chế; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có mặt chậm được xử lý; một số ít cấp uỷ, người đứng cấp uỷ còn thiếu chủ động tham mưu đề xuất những giải pháp đột phá để chỉ đạo thực hiện trong lĩnh vực mình phụ trách…

          Chương trình 6 tháng cuối năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ chính trị vững mạnh, trên tinh thần bám sát Nghị quyết năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị

            Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và làm rõ thêm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm; theo đó, cấp uỷ, chính quyền cần lưu ý chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất gắn liền với các sản phẩm thế mạnh của địa phương; sản xuất phải đảm bảo ổn định môi trường; theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân cải tạo vuông tôm đúng quy định, phát động nhân dân bao ví, hạn chế thải ra kênh rạch; vận động nhân dân phát triển đàn gia cầm để tiêu dùng trong dịp tết khi đàn heo chưa có chủ trương cho tái đàn; mời gọi và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn, nơi nào có điều kiện hình thành khu mua bán các sản phẩm đặc trưng của huyện phục vụ cho khách du lịch dừng chân mua quà tặng; phát động mạnh mẽ phong trào trong nhân dân trồng rau, màu, cây ăn trái; quan tâm phát triển lâm nghiệp, chuẩn bị các điều kiện cho công tác trồng rừng theo kế hoạch 2019; đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, gắn liền với việc giải ngân các nguồn vốn; tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của ban giám sát cộng đồng; nâng cao năng lực quản lý, giám sát chủ đầu tư nhằm nâng cao chất lượng công trình; tăng cường các giải pháp thu ngân sách theo kế hoạch được giao, chi ngân sách tiết kiệm; thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đất Mới, tập trung cho chất lượng, chú ý chỉ đạo tốt những tiêu chí dân tự làm; coi trọng giáo dục toàn diện; chủ động phòng, chống quyết liệt bệnh dịch tả lợn Châu Phi hạn chế mức thấp nhất phạm vi lây lan trên địa bàn; chỉ đạo công tác giảm nghèo, giúp người dân bằng những việc làm cụ thể; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng và an ninh, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 2 xã (Hàng Vịnh và Lâm Hải) đảm bảo theo kế hoạch; thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động rà soát, nhận xét đánh giá, sắp xếp, bố trí, phân công cán bộ, đảng viên vào chức danh phù hợp với năng lực công tác, chuẩn bị các điều kiện cho công tác chuẩn bị Đại hội đảng cấp cơ sở và cấp huyện vào năm 2020.

           

                                                                                                     Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn