Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Năm Căn vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng), Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đến dự còn có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau; ông Hồ Hoàn Tất, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, cùng đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Ban Tuyên giáo và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị

          9 tháng đầu năm, sản lượng nuôi và khai thác thủy sản toàn huyện được 33.410 tấn, đạt trên 90% kế hoạch năm, tính đến ngày 14/9, thu ngân sách nhà nước được 34,7 tỷ đồng, đạt gần 103% chỉ tiêu; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay bình quân mỗi xã đạt 11 tiêu chí. Riêng về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ước đến cuối năm 2018, có 4/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cả nhiệm kỳ, 5/12 chỉ tiêu đạt từ 80% trở lên, 8/12 chỉ tiêu đạt trên 50% và ước đến cuối nhiệm kỳ có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt đề ra.

Chủ trì hội nghị

          Thảo luận tại hội nghị, nhiều vấn đề được các đại biểu đặt ra đó là: thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó quan tâm đến việc áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả; nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn; vấn đề xả nước thải trong nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh chưa được xư lý và các điều kiện nuôi tôm cho mô hình này; tăng cường giải pháp quản lý trật tự và phát triển đô thị; nâng cao chất lượng sinh họat chi bộ theo chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống dịch bệnh… những vấn đề đại biểu đặt ra, được các ngành chuyên môn và UBND huyện giải trình và có giải pháp chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Lâm Văn Bi, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo

           Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi chỉ đạo huyện Năm Căn từ nay đến cuối năm 2018 cũng như đến hết nhiệm kỳ 2015 -2020 của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, cần tập trung thực hiện tốt  một số vấn trọng tâm như: đối với các xã, phải thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với giảm nghèo bền vững, phát triển hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất; đối với công tác quản lý đô thị, Đảng bộ phải xác định Năm Căn là đô thi động lực của tỉnh, từ đó đẩy mạnh việc thực hiện và quản lý tốt quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng gắn bảo vệ môi trường, chú trọng chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần và tạo điều kiện cho người dân kinh doanh, tạo thuận lợi để người dân phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiếp tục quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cán bộ, đảng viên cần nâng cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng,  để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác, có ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, làm tốt công tác quản lý địa bàn...

Bí thư Huyện ủy Năm Căn Phạm Thành Ngại phát biểu kết luận hội nghị

          Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn tiếp thu ý kiến chỉ đạo  của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, xem đó là cơ sở để Đảng bộ đề ra các giải pháp thực hiện từ nay đến hết năm 2018 và thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI. Bí thư Huyện ủy Năm Căn cũng đã nhấn mạnh và làm rõ thêm một số giải pháp quan trọng, để các ngành, các cấp  trong huyện tập trung thực hiện toàn diện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng , an ninh, nội chính, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Theo đó cấp uỷ, chính quyền cần chọn những vấn đề cốt lõi, có tính đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2018 và các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra.

                                        

                                                                                                        Minh sửa (VPHU) –  Văn Tưởng (ĐTT)
                                                                                                                                 thực hiện