Ngày 26-02-2019, Huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (hình thức trực tuyến) đến 08 điểm cầu các xã, thị trấn Năm Căn trong huyện cho 405 cán bộ chủ chốt cấp huyện và cấp xã, thị trấn tham gia học tập (trong đó: cấp huyện 140 đồng chí; cấp xã, thị trấn 265 đồng chí). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

          Hội nghị đã được Tiến sĩ Đoàn Phú Hưng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau trực tiếp triển khai nội dung chuyên đề năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

          Chuyên đề năm 2019 tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương. Từng cán bộ, đảng viên sau khi được học tập chuyên đề năm 2019 phải liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo, nhất là đối với cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu.

Tiến sĩ Đoàn Phú Hưng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau báo cáo nội dung chuyên đề năm 2019

           Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập và triển khai Chuyên đề năm 2019 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động một cách sâu sắc. Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ việc học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 trong các tổ chức cơ sở đảng và trong các Hội, Đoàn thể ở huyện Năm Căn sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2019.

 

                                                                                                            Thanh Nhàn
                                                                                                Ban Tuyên giáo Huyện uỷ