Ngày 15-3-2019, huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (hình thức trực tuyến) đến 07 điểm cầu các xã trong huyện cho 1.130 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cấp huyện và cấp xã tham gia học tập (trong đó: cấp huyện 594 đồng chí; cấp xã 536 đồng chí). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Việt Truyền, Huyện uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

          Hội nghị đã được Tiến sĩ Đoàn Phú Hưng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau trực tiếp triển khai nội dung chuyên đề năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

          Chuyên đề năm 2019 gắn với xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Từng cán bộ, đảng viên sau khi được học tập chuyên đề năm 2019 phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo, nhất là đối với cán bộ, đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu.

Tiến sĩ Đoàn Phú Hưng, Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Cà Mau báo cáo nội dung chuyên đề năm 2019

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Việt Truyền, Huyện uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập và triển khai Chuyên đề năm 2019 đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tại cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động một cách sâu sắc. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên có phương pháp, cách làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh về tác phong công tác gần dân, sát dân, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Theo Kế hoạch, trong năm 2019 huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra công tác sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ ở cơ sở.

 

                                                                                                           Thanh Nhàn
                                                                                                Ban Tuyên giáo Huyện uỷ