Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu đến hội nghị những nội dung cơ bản và triển khai, quán triệt các chuyên đề của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng gồm: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết về Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ triển khai nghị quyết

          Hội nghị lần này giúp cho đội ngũ cán bộ đoàn viên và hội viên nắm chắc các quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản của nghị quyết, quy định và kết luận của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng, làm cơ sở định hướng tuyên truyền trong công tác vận động quần chúng của Đảng.

 

                                                                                                  Thanh Nhàn
                                                                                        Ban Tuyên giáo Huyện uỷ