Trong thời gian qua, đơn vị luôn bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện để tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương và các sự kiện quan trọng của đất nước, đồng thời còn tham gia hoạt động phong trào, hội thi, hội thao và các giải báo chí trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng trân trọng. Bên cạnh đó, đơn vị không ngừng cải tiến nội dung tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin, bài, đáp ứng nhu cầu thính giả nghe đài.

Đồng chí Võ Văn Hành, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn tặng quà, chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức Đài Truyền thanh huyện

           Thăm và chúc mừng Đài Truyền thanh huyện, đồng chí Võ Văn Hành, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện ghi nhận, biểu dương những thành tích đơn vị đạt được trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới tập thể Đài Truyền thanh huyện luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục cải tiến nội dung, chương trình theo xu hướng không ngừng nâng cao chất lượng, nhằm đáp ứng với nhu cầu của thính giả nghe đài, qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà, đồng chí mong muốn lãnh đạo Đài Truyền thanh huyện chủ động xây dựng kế hoạch đề xuất, tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng lực lượng cộng tác viên các xã, thị trấn Năm Căn thực hiện bản tin cộng tác, nhằm thông tin đến nhân dân các hoạt động của địa phương.

          Nhân dịp này, lãnh đạo Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện gửi lẵng hoa và một phần quà chúc mừng; có thể nói, đây là niềm vui, phấn khởi, nguồn cổ vũ, động viên cho toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài, tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ nhằm xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, phát triển ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

                    Thanh Nhàn
            Ban Tuyên giáo Huyện ủy