Toàn cảnh buổi Mít tinh

            Sáng ngày 30-12-2018, huyện Năm Căn tổ chức buổi Mít tinh hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và ngày thế giới phòng chống AIDS 01-12-2018, với chủ đề “Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90.90.90 vào năm 2020”. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo: đồng chí Trần Hồng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 138, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện, Thành phố Cà Mau, lãnh đạo HU-HĐND-UBND-UBMTTQVN huyện Năm Căn; cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, Mặt trận, đoàn thể huyện, các em học sinh và nhân dân thị trấn Năm Căn đã đến dự.        

Ông Trần Hồng Quân, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Mít tinh

            Được biết tháng hành động phòng chống HIV/AIDS năm nay, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau chọn huyện Năm Căn làm điểm Mít tinh để chỉ đạo; buổi Mít tinh được nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Cà Mau bao cáo về công tác phòng, chống AIDS trên địa bàn tỉnh vừa qua; báo cáo nêu rõ: tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng và phức tạp, ý thức phòng, chống cửa người dân chưa cao, cần phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn.

Đại diện các huyện, thành phố Cà Mau đồng chí Võ Văn Hành, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Năm Căn phát biểu hưởng ứng tháng hành động, thể hiện quyết tâm cao trong chỉ đạo thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông trong cộng đồng, làm thay đổi nhận thức trong nhân dân; việc phòng, chống AIDS là trách nhiệm cả cộng đồng và toàn xã hội phải được quam tâm, mỗi người thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong công tác phòng, chống AIDS và lây nhiểm HIV.

Ông Võ Văn Hành, HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn phát biểu hưởng ứng tháng hành động

            Phát biểu tại buổi Mít tinh, đồng chí Trần Hồng Quân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: để tháng hành động đạt hiệu quả cao, yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh cần phải làm tốt công tác tuyên truyền trong cộng đồng dân cư; các ngành chức năng phải chủ động làm tốt việc hướng dẫn mọi người dân biết cách phòng, chống, làm thay đổi nhận thức, không kỳ thị với người nhiễm HIV; các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ kinh phí và phương tiện phục vụ tốt cho cơ quan chức năng làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền của tháng hành động để đạt kết quả cao nhất.

Ông Trần Hồng Quân, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo tháng hành động

            Kết thúc buổi Mít tinh, cán bộ, công chức, viên viên chức, đoàn viên, thanh niên đã đi diễu hành trên các tuyến đường trong nội ô thị trấn Năm Căn, với các hình thức tuyên tuyền trực quan, cổ động nhằm thu hút sự chú ý của mọi người sau buổi Mít tinh.

Đoàn diễu hành

 

                                                                     Minh Sửa
                                                                     Ban Biên tập trang thông tin điện tử
                                                                    Đảng bộ Huyện Năm Căn