Hàng năm cứ vào giữa tháng 10, người nghèo cả nước nói chung, nói riêng ở huyện Năm Căn lại được quan tâm, chia sẽ những khó khăn vất vả mà người nghèo phải gánh chịu, do hoàn cảnh của họ, và điều đó không ai muốn cái nghèo, cái khổ đeo đẳng suốt cuộc đời người. Hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, “cả nước chung tay vì người nghèo”. Theo đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Năm Căn cũng đã ra sức chăm lo cho người nghèo trong huyện với tất cả những tình cảm và trách nhiệm với người nghèo thông qua bằng những hành động cụ thể và việc làm thiết thực.

           Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện, đến cuối tháng 11-2018 toàn huyện có 692 hộ nghèo, chiếm 3,97% dân số của huyện, hộ cận nghèo 494, chiếm 2,79%; so với các huyện, thành phố Cà mau, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo ở  huyện Năm Căn chưa phải là huyện có tỷ lệ cao. Để tháng cao điểm vì người nghèo đạt kết quả cao, Thường trực Huyện uỷ Năm Căn đã chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung chăm lo cho người nghèo trong huyện với nhiều biện pháp thực hiện thiết thực nhất, giao Uỷ ban Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tham mưu nòng cốt trong công tác truyên truyền, phát động đến các tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân, các danh nghiệp…các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong cấp uỷ, chính quyền có trách nhiệm vận động từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân… khi có điều kiện; bà con thân tộc của người nghèo cùng tham gia ủng hộ cho thân nhân của mình, với nhiều hình thức ủng hộ về tiền hoặc vật chất…

Nhà vì người nghèo

            Từ cách làm đó, kết quả thực hiện tháng cao điểm vì nghèo của huyện Năm Căn đạt được những kết quả khá tốt. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tuyên truyền được 395 cuộc, có 17.775 lượt người. Cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện quan tâm chỉ đạo, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, tôn giáo, dân tộc tích cực tham gia;  kết quả tháng cao điểm, toàn huyện đã vận động và tiếp nhận Quỹ “Vì người nghèo” trên 150.000.000 đồng trong đó: cấp huyện trên 98 triệu đồng, còn lại các xã, thị trấn vận động. tính từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và các xã, thi trấn trong huyện vận động được trên 2 tỷ đồng; trong đó, tiền mặt trên 900 triệu đồng, còn lại là ủng hộ về vật chất quy thành tiền. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2018) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Huyện hỗ trợ từ quỹ người nghèo trên 100 triệu đồng xây dựng 3 căn nhà cho người nghèo, bàn giao vào dịp ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18-11-2018.

            Kết quả đó cho thấy, sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp trong huyện đã quan tâm đến người nghèo một cách thật sự, thể hiện vì sự phát triển chung của cộng đồng và xã hội, đáng lưu ý trong tháng cao điểm vì người nghèo của huyện nhiều nơi làm rất tốt trong đó: đơn vị thị trấn Năm Căn là đơn vị dẫn đầu trong công tác vận động; có thể nói tháng cao điểm thực hiện cuộc phát động chung tay chăm lo cho người nghèo do Uỷ ban Trung ương Mặt tổ quốc Việt Nam phát động hàng năm đã trở thành ý thức mỗi người. Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thông chính trị và vai trò tham mưu tích cực của tổ chức Mặt trận thì rõ ràng nơi đó đạt hiệu quả cao; tháng cao điểm đã có tác động tích cực đến người nghèo, nhiều hộ quyết tâm phấn đấu thoát nghèo, chủ động vươn lên trong cuộc sống của chính họ, xoá dần cái nghèo, cái mặt cảm với xã hội; tuy nhiên trong thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo cũng còn những khó khăn nhất định. Công tác tuyên truyền, vận động từng lúc, từng nơi chưa thực sự hiệu quả, một ít hộ nghèo vẫn còn ý thức trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đoàn thể từng lúc còn chưa được tập trung thống nhất, các nguồn lực của xã hội đóng góp chăm lo người nghèo trong huyện chưa đồng đều, các doanh nghiệp, doanh nhân phát triển chưa nhiều, giải pháp thoát nghèo bền vững còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tư liệu sản xuất cho người nghèo…

            Chăm lo cho người nghèo là trách nhiệm toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội cùng chăm lo; chúng tôi thiết nghĩ, để công tác chăm lo người nghèo đạt hiệu quả thiết thực, ngoài sự quan tâm của Đảng, nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, hiệu quả có ý nghĩa quyết định trước hết vẫn là người nghèo tự chính mình vươn lên là chủ yếu nhất, bản thân người nghèo cũng cần xoá bỏ tư tưởng không muốn thoát nghèo để được các chính sách ưu đãi của nhà nước là điều cấm kị, bởi đói nghèo làm cho con người càng xa lạ và cách biệt với xã hội.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tại xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn

            Trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân huyện Năm Căn, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo cũng như tháng cao điểm vì người nghèo hàng năm với quyết tâm chính trị cao, chăm lo tốt hơn nữa cho người nghèo, để không một ai người nghèo còn lại ở phía sau, như lời phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã từng nói; hy vọng rằng bước sang năm 2019 người nghèo ở huyện Năm Căn được chăm lo tốt hơn và hộ nghèo thoát nghèo nhiều hơn./.

 

                                                                                                            Minh Sửa
                                                                                      Ban Biên tập trang thông tin điện tử
                                                                                                 Đảng bộ Huyện Năm Căn