Tham dự hội nghị có Thượng tá Trần Tấn Kiệt, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau; đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Thượng tá Phạm Quốc Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Năm Căn; đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Huyện uỷ viên,   Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện; cùng các ban, ngành đoàn thể huyện và các đại biểu tại điểm cầu trực tuyến của các xã, thị trấn Năm Căn cũng đến dự đầy đủ theo thành phần của hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

          Trong 10 năm qua, công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 đã được cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai, quán triệt tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và nhân dân, tổ chức học tập, tuyên truyền, giáo dục hơn 75 cuộc, với hơn 25 ngàn người tham dự; nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không ngừng nâng lên; xây dựng khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc, tìm lực chính trị, tinh thần được coi trọng, quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện gắn liền với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên xây dựng tìm lực quân sự, an ninh, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “cách mạng, chính huy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, thực hiện tốt công tác gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đã có 535 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng theo quy định, đã bồi dưỡng 1.432 đồng chí; xây dựng thực lực và tìm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; cơ quan quân sự, công an đã làm tốt công tác huấn luyện, giáo dục chính trị và chuyên môn nghiệp vụ đạt 100% chỉ tiêu; các hoạt động phối hợp được quan tâm và thực hiện có nhiều kết quả thiết thực, tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ và diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên 20 cuộc, có trên 10 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự; các công trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân được quan tâm chỉ đạo kịp thời, tổng kinh phí xây dựng trên 50 tỷ đồng; cơ quan quân sự, công an kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

Thượng tá Trần Tấn Kiệt, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị

          Hội nghị cũng nhất trí đánh giá phần hạn chế, tồn tại của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân 10 năm qua; theo đó tập trung một vấn đề chủ yếu như: nhận thức về nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới ở một bộ cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế; công tác nắm bắt tình hình, nhất là ở cơ sở thiếu nhạy bén; tình hình về tệ nạn xã hội, trật tự xã hội tuy có giảm nhưng chưa được đẩy lùi, chính sách đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ còn hạn chế…

Đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận, chỉ đạo hội nghị.

          Phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền trong huyện, đồng thời trong thời gian tới đồng chí cũng chỉ ra và lưu ý đối với các cấp, các ngành trong huyện cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên tuyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trước yêu cầu nhiệm vụ mới; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ, chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; xây dựng khu vực phòng thủ của huyện đáp ứng được với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quan tâm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đảm bảo số lượng và chất lượng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, ưu tiên đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; triển khai kịp thời các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch…

          Nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân huyện còn trao nhiều giấy khen cho những tập thể và các cá nhân có thành tích đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 trên địa bàn của huyện.

Đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Năm Căn trao giấy khen cho các tập thể đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019

 

                                                                                                       Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                               Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn