Xác định công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác Tư tưởng của Đảng, vừa có những thuận lợi nhưng không ít những khó khăn thách thức; do đó, cần phải có sự đổi mới về nội dung và hình thức trong công tác tuyên giáo để làm tốt định hướng tư tưởng và dư luận xã hội; đồng thời trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phát biểu khai giảng lớp tập huấn

          Tại lớp tập huấn, các học viên được học tập và nghiên cứu tiếp thu 06 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo cơ sở; Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; Công tác tuyên truyền cổ động ở cơ sở; Công tác văn hoá văn nghệ ở cơ sở; Nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống có vấn đề, “điểm nóng” ở cơ sở và kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội.

          Sau 5 ngày học tập, các học viên đã được nghiên cứu, tìm hiểu đầy đủ nội dung các chuyên đề nêu trên. Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, trong đó tỷ lệ khá giỏi chiếm hơn 93%. Tại lễ bế giảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã khen thưởng cho 07 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên cập nhật những thông tin mới về công tác tư tưởng, lý luận nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; từ đó vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương; từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp.

Đồng chí Nguyễn Duy Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ trao giấy chứng nhận cho các đồng chí hoàn thành khoá học

          Phát biểu bế giảng lớp tập huấn, đồng chí Phạm Tuyết Lệ, Huyện uỷ viên, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện yêu cầu các học viên cần vận dụng những nội dung cơ bản của các chuyên đề, kết hợp với kinh nghiệm thực tế và vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, đáp ứng ngày càng tốt hơn những yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

                                                                                        

                                                                                               Thanh Nhàn
                                                                                         Ban Tuyên giáo Huyện ủy