Đại biểu dự hội nghị.

          Hội nghị đã tiến hành thực hiện các nội dung làm việc như: thực hiện quy trình công tác cán bộ của Uỷ ban MTTQVN huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; thông qua kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; triển khai kế hoạch tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội UBMTTQ huyện Năm Căn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; dự thảo chương trình làm việc toàn khoá của Uỷ ban MTTQVN huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo quy chế hoạt động của Uỷ ban MTTQVN huyện Năm Căn khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

          Qua tiếp thu các nội dung đã được hội nghị triển khai, cơ bản các vị đại biểu đã thống nhất cao về các văn bản đã thông qua tại hội nghị; theo đó, các thành viên UBMTTQVN huyện khoá VII thảo luận cho ý kiến tờ trình của Ban Thường trực UBMTTQ huyện về giới thiệu nhân sự bổ sung, thay thế thành viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024; kết quả hội nghị đã thống nhất cho thôi làm nhiệm vụ Uỷ viên Mặt trận Tổ quốc huyện khoá VII đối với 2 vị: Hồ Quốc Trị, nguyên Phó Chủ tịch UBMTQVN huyện khoá VII; Hồ Thị Út Lùng, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân huyện, lý do đã chuyển công tác; đồng thời hội nghị cũng đã giới thiệu nhân sự bổ sung, thay thế thành viên Uỷ ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với 02 đồng chí: Lê Hoàng Điểm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ và Dương Việt Truyền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện; trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, hội nghị đã thống nhất hiệp thương, biểu quyết đạt 100%, riêng đồng chí Lê Hoàng Điểm được Uỷ ban MTTQVN huyện khoá VII hiệp thương cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Năm Căn khoá VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

           Cũng tại hội nghị các đại biểu còn thảo luận đóng góp cho các giải pháp, biện pháp thực hiện tháng cao điểm “vì người nghèo” từ ngày 18-10 đến ngày 18-11- 2019, tập trung nhiều hình thức tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân ủng hộ đóng góp xây dựng quỹ “Vì người nghèo” của địa phương; phạm vi vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, Kiều bào ở nước ngoài, thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia theo địa chỉ tin nhắn như: VNN n gửi 1408; n là số lần ủng hộ 20.000, góp phần hưởng ứng phong trào thi đua “ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tứơng Chính phủ phát động.

Đồng chí Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khoá VII, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

          Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, đồng chí Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện khoá VII, nhấn mạnh từ nay đến cuối năm 2019 cần quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để có biện pháp thực hiện đạt kết quả theo kế hoạch đề ra; tích cực tham gia phối hợp với ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc rà soát thoát nghèo đối với hộ nghèo, cận nghèo, đảm bảo đúng thực chất; chủ động làm tốt công tác chỉ đạo tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 năm 2019; kiểm tra các mô hình đã đăng ký đầu năm và có đánh giá kết quả mô hình thực hiện có hiệu quả để công nhận; phối hợp thực hiện xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt theo chỉ tiêu đề ra; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát trong việc xét công nhận gia đình đạt chuẩn văn hoá; tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đảm bảo phục vụ Đại hội cấp cơ sở; kịp thời nắm bắt dư luận xã hội; tích cực tham gia chỉ đạo xây dựng nông thôn mới…

           

                                                                                           Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn