Về dự kỳ họp đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh có ông Võ Quốc Tín, Chánh Văn Phòng HĐND tỉnh Cà Mau; ông Nguyễn Sơn Ca, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện uỷ, Thường trực UBND huyện, UBMTTQ huyện, lãnh đạo Thường trực HĐND - UBND xã, thị trấn Năm Căn, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và 28/28 vị đại biểu HĐND huyện đã về dự.

Quang cảnh kỳ họp

          Kỳ họp lần thứ chín HĐND huyện thường kỳ lần này, các đại biểu HĐND sẽ thảo luận các báo cáo có liên quan về thực hiện Nghị quyết của HĐND thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nghe thông báo của Mặt trận Tổ quốc huyện tham gia xây dựng chính quyền; trả lời ý kiến cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn; bầu Uỷ viên UBND huyện và thông qua một số Nghị quyết quan trọng của HĐND huyện.

            Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND về  kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm 18.120 tấn, đạt 51,77% kế hoạch, trong đó sản lượng tôm nuôi 16.570 tấn, đạt 51,78% kế hoạch, đàn gia súc 6.240 con, đạt 89,14% kế hoạch, đàn gia cầm 61.075 con, tăng 36,20% so cùng kỳ, đạt 76,34% kế hoạch; thành lập mới 3 hợp tác xã, đạt 60% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu 16,13 USD, đạt 43,01% kế hoạch; thu ngân sách 23,995 tỷ đồng, đạt 68,56% chỉ tiêu, chi ngân sách 147,03 tỷ đồng, đạt 56,69% dự toán; chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch lộ trình; vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân được 40.522.000 tỷ đồng, đạt 51,04%; lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội được triển khai thực hiện, người có công với cách mạng, người nghèo, lao động, việc làm, thu nhập… ngày càng được quan tâm; lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng luật định; cải cách hành chính tiếp tục thực hiện có kết quả khá tốt, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn đạt 99,63%, mức độ hài lòng của người dân đạt 98%.

Ông Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, trả lời chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp

          Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND huyện cũng thống nhất đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm còn có những khó khăn, hạn chế nổi rõ như: tiến độ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện còn chậm; nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất còn thiếu, gây khó khăn cho việc quy hoạch phát triển sản xuất tại địa phương; tình trạng sạt lở đất trên địa bàn diễn ra nhiều nơi; ô nhiễm môi trường ở một số nơi vẫn còn xảy ra, khắc phục chậm; nguồn lực huy động trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có mặt chậm được xử lý.

Đại biểu HĐND huyện bầu bổ sung Uỷ viên UBND huyện, khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

            Cũng tại kỳ họp, Đại biểu HĐND huyện còn miễn nhiệm 01 Uỷ viên UBND huyện và bầu bổ sung 01 Uỷ viên UBND huyện, ông Phạm Trường Giang, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng được bầu làm Uỷ viên UBND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời kỳ họp còn thông qua 6 Nghị quyết quan trọng có liên quan đến chương trình giám sát của HĐND huyện đến năm 2020, lĩnh vực đầu tư công, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, phê chuẩn quyết toán năm 2018.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, phát biểu bế mạc kỳ họp

          Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh: Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục có những đổi mới chương trình làm việc; chất lượng kỳ họp từng bước được nâng lên; không khí làm việc dân chủ và trách nhiệm cao; từ nay đến cuối năm 2019 trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng ngành trong huyện cần tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện vừa được thông qua; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong điều hành của chính quyền, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.

 

                                                                                                     Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn