Ngày 22-10-2019, Hội đồng nhân dân huyện Năm Căn khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường). Đến dự và chỉ đạo kỳ họp có các vị lãnh đạo: Võ Quốc Tín, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử địa bàn huyện Năm Căn; Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Ngời, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đến dự còn có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện và 24/26 vị đại biểu HĐND huyện.

 Các đại biểu tham dự kỳ họp.

           Kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Năm Căn khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) đã tiến hành thông qua các vị đại biểu HĐND huyện thảo luận, xem xét, cho ý kiến Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Tờ trình của UBND huyện về chủ trương đầu tư xây dựng Trường Mầm non thị trấn Năm Căn.

          Trên cơ sở thực hiện Quy chế của kỳ họp HĐND, các vị đại biểu đã thảo luận, tranh luận về chủ trương đầu tư xây dựng Trường Mầm non thị trấn Năm Căn đã có 5 ý kiến phát biểu, các ý kiến phân tích làm rõ thêm tính khả thi của chủ trương khi triển khai tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư. Kết quả kỳ họp đã đi đến biểu quyết và quyết nghị thông qua 3 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết thống nhất đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trường Mầm non thị trấn Năm Căn; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó Ông Đồng Quốc Nghĩa, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Tùng được bầu giữ chức danh Phó Trưởng ban pháp chế HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ông Nguyễn Đức Trung, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện được bầu làm Uỷ viên UBND huyện.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện (bên phải) và Ông Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện (bên trái) tặng hoa chức mừng ông Đồng Quốc Nghĩa (người thứ 2 bên trái) và ông Nguyễn Đức Trung (người thứ hai bên phải) vừa trúng chức danh lãnh đạo Ban Pháp chế và Uỷ viên UBND huyện.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo, bế mạc kỳ họp.

           Phát biểu chỉ đạo và bế mạc kỳ họp Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao sự làm việc tích cực của kỳ họp, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của đại biểu, thể hiện dân chủ trong bầu cử, chấp hành tốt sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác cán bộ; đồng thời đồng chí nhấn mạnh đối với đại biểu Đồng Quốc Nghĩa và Nguyễn Đức Trung vừa được đại biểu HĐND tín nhiệm bầu trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện và Uỷ viên UBND; với cương vị mới, trong thời gian tới cần chủ động làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu lãnh đạo, quản lý, điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện và thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND trong lĩnh vực thực thi pháp luật trong đời sống xã hội; đồng thời Ông cũng yêu cầu sau kỳ họp này, đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua, đề cao trách nhiệm, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn tổ chức thực hiện các Nghị quyết để phản ánh, kiến nghị với UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong thời gian tới; thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND huyện, các tổ đại biểu HĐND huyện, các vị đại biểu HĐND huyện tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp thứ 10 (bất thường) khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

                                                                                       Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn