Đến dự Lễ ký kết có các đồng chí lãnh đạo: Phạm Công, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tinh uỷ Cà Mau; Tạ Thanh Vũ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc sở; lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện và thành phố Cà Mau; Hiệu trưởng các Trường Phổ thông Trung học trong tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Năm Căn đơn vị được chọn điểm để tổ chức Lễ ký kết có các đồng chí: Võ Văn Hành, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Minh Sơn, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đại diện một số ngành, đoàn thể của huyện Năm Căn.

Các đại biểu về dự Lễ ký kết

           Buổi Lễ ký kết đã được nghe thông qua toàn Bộ quy tắc ứng xử và các ý kiến tham luận trong quản lý, giáo dục của các cở sở giáo dục trong tỉnh năm học 2018 - 2019, nhằm trao đổi rút kinh nghiệm cho những năm học tiếp theo. Đối với năm học 2019 - 2020, toàn ngành giáo dục tỉnh Cà Mau phải thực hiện Bộ quy tắc ứng xử mới ban hành theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đồng chí Võ Văn Hành, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn, phát biểu chào mừng

           Bộ quy tắc ứng xử đã được cụ thể hoá phù hợp với địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó các cơ sở giáo dục Mầm non, phổ thông, thường xuyên cần thực hiện một số nội dung cụ thể đó là, về Quy tắc ứng xử chung: thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học, xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác; bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp; cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; người học phải sử dụng trang phục sạch sẽ, gọn gàng phù hợp với lứa tuổi và hoạt động giáo dục; cha mẹ người học và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục; không sử dụng trang phục gây phản cảm; không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội; không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục; không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác; không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.

          Về ứng xử của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, ứng xử với người học: ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ người học. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành; ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi; ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi; ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

          Về ứng xử của giáo viên; ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ người học; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của người học; ứng xử với cán bộ quản lý: Ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý; ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết; ứng xử với cha mẹ người học: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi; ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

          Về ứng xử của nhân viên; ứng xử với người học: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực; ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi; ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm; ứng xử với cha mẹ người học và khách đến cơ sở giáo dục: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.

          Về ứng xử của người học trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ, chấp hành các yêu cầu theo quy định. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm, bạo lực; Ứng xử với người học khác: Ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt. Không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết; không bịa đặt, lôi kéo; không phát tán thông tin để nói xấu, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm người học khác; ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương; ứng xử với khách đến cơ sở giáo dục: Tôn trọng, lễ phép; Ứng xử của cha mẹ người học;. Ứng xử với người học: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực; ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm; ứng xử của khách đến cơ sở giáo dục; ứng xử với người học: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực; ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.

          Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục phải công khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại bảng tin của cơ sở giáo dục; thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức thực hiện, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Bộ Quy tắc ứng với cấp quản lý trực tiếp theo định kỳ mỗi năm học và thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong triển khai Bộ Quy tắc ứng xử theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Năm Căn ký kết vào Bộ Quy tắc ứng xử

          Năm học 2019-2020 là năm học tiếp tục thực hiện quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản nền giáo dục và đào tạo Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nếu như bộ Quy tắc ứng xử được các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt, thì chắc chắn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trong tỉnh Cà Mau nói chung, nói riêng sự nghiệp giáo dục của huyện Năm Căn sẽ tiếp tục đạt được những thành tích ngày càng cao, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ mới của thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

                                                                                                           Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn