Hoà cùng trong niềm vui chung của sự kiện đầy ý nghĩa của Ngày hội, thực hiện Kế hoạch số 18/KH-MTTQ-BTT, ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn về việc tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019; theo đó, cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần và trách nhiệm cao, thông qua sự hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp trên, Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm trong huyện đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia các hoạt động của ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn của huyện; tính đến hết ngày 18/11/2019 huyện Năm Căn có 70/70 ấp, khóm tổ chức Lễ đại đoàn kết toàn dân tộc đảm bảo theo hướng dẫn và đúng quy định; nhiều nơi tổ chức phần hội rất phong phú, đa dạng thu hút được nhiều bà con nhân dân tham gia, tổ chức các trò chơi dân gian phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn dân cư, phần Lễ được tổ chức trang trọng, đúng nội dung, Ban công tác Mặt trận các ấp, khóm chuẩn bị nội dung báo cáo trước nhân dân chu đáo, chặt chẽ, luôn có tính thiết thực và mang tính hiệu quả cao trong buổi họp mặt.

Họp mặt ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, là ấp điểm chỉ đạo của huyện Năm Căn năm 2019.

Các đại biểu và nhân dân Khóm 4, thị trấn Năm Căn thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc buổi lễ đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tiết mục Văn nghệ chào mừng buổi họp mặt tại ấp Kinh 17, xã Tam Giang.

Môn thi đấu kéo co của bà con nhân dân ấp Kinh Ba, xã Tam Giang Đông.

Tổ chức các trò chơi dân gian trong nội dung phần hội của ấp Kinh Ba, xã Tam Giang Đông.

      Tại buổi họp mặt, cán bộ và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẽ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 89 năm qua trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước trong công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo; đồng thời, nghe báo cáo kết quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019. Được biết dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền và vai trò tham mưu nồng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong huyện; Mặt trận Tổ quốc đã tuyên truyền và vận động các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia thực hiện các phong trào do Mặt trận chủ trì, phát động; đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Cử tri Khóm Cái Nai phát biểu ý kiến đóng góp cho Ban công tác Mặt trận khóm quan tâm đến công tác vân động nhân dân bảo vệ môi trường.

         Đến nay toàn huyện có 12.237/15.237 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 28/70 ấp, khóm đạt chuẩn văn hoá; 3 xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới”; công tác giảm nghèo đã được các tầng lớp nhân dân tích cực đóng góp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, tính đến tháng 9/2019 huyện còn 665 hộ nghèo, chiếm 3,97%; cận nghèo 496 hộ, chiếm 3,97%; đời sống của nhân dân cơ bản ổn định, tình hình an ninh - chính trị, an toàn trật tự được giữ vững. Các giá trị văn hoá của gia đình Việt Nam luôn được phát huy, mối quan hệ tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, nhiều nơi nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tự nguyện đóng góp phát triển lộ giao thông nông thôn…

Nhân dân khóm 3, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu do Ban công tác Mặt trận khóm phát động trong năm 2020.

        Nhân dịp này, các đồng chí cấp uỷ, chính quyền cấp huyện và cơ sở đã đến dự họp mặt và cùng chung vui với bà con nhân dân; đồng thời có ý kiến góp ý và động viên bà con nhân dân phát huy tốt hơn nữa truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động lớn, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương.

Ông Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Năm Căn, phát biểu chung vui với bà con nhân dân ấp Kinh Ba, xã Tam Giang Đông

         Kết thúc Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, có thể nói các hoạt động đã trở thành nề nếp thường xuyên, mang nhiều ý nghĩa xã hội thiết thực, không chỉ đem đến không khí đầm ấm của tình làng nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững, hy vọng Ngày hội đại đoàn kết 18/11/2020 các tầng lớp nhân dân trong huyện Năm Căn thực hiện tốt các phong trào do Mặt trận phát động, qua đó góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của huyện nhà.

 

                                                                                           Bài và ảnh Minh Sửa
                                                                               Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn