Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Năm Căn (người thứ 2 phía trái qua) dự họp Ban Chỉ đạo nông thôn mới tại xã Đất Mới

          Buổi làm việc đã được nghe đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt và chưa đạt được trên địa bàn xã; được biết xã Đất Mới là xã được Ban Chỉ đạo huyện chọn chỉ đạo xây dựng nông thôn mới trong năm 2019, qua thời gian tập trung nỗ lực, phấn đấu thực hiện đến thời điểm này, xã đã đạt được 13 tiêu chí gồm: Quy hoạch, Thuỷ lợi, Điện, Trường học, Cơ sở hạ tầng nông thôn, Thông tin và truyền thông, Nhà ở nông thôn, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Tổ chức sản xuất, Giáo dục, Quốc phòng và an ninh; các tiêu chí chưa đạt như:  Giao thông, Cơ sở vật chất văn hoá, Y tế, Văn hoá, Môi trường và an toàn thực phẩm, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

           Từ thực tế tình hình công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; các đại biểu cũng đã thảo luận và phân tích những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí chưa đạt, trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xã đã đề ra các giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm 2019, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: về giao thông nông thôn, tiếp tục thi công khoảng 7,6 km lộ bê tông trên các tuyến đường trục chính của ấp và liên ấp; nâng cấp mặt bằng khu Trung tâm - Văn hoá thể thao và hoàn chỉnh các phòng chức năng Nhà văn hoá, củng cố các câu lạc bộ đờn ca tài tử, câu lạc bộ Thể dục -Thể thao, xây dựng hoàn thành 3 trụ sở sinh hoạt văn hoá của ấp; tiếp tục vận động nhân dân mua bảo hiểm y tế đạt 85% trở lên; phấn đấu 10 ấp đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới; tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt việc trồng cây xanh tạo cảnh quang môi trường, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu 100% hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch; quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao, chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phấn đấu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Năm Căn

          Phát biểu chỉ đạo với buổi làm việc, đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Năm Căn đã ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân trong xã trong công tác xây dựng nông thôn mới vừa qua; để thực hiện đạt được kế hoạch đề ra trong năm 2019 về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo huyện và Ban chỉ đạo xã cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung như: các ngành, đoàn thể cấp huyện là thành viên Ban Chỉ đạo huyện theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn giúp xã xây dựng các giải pháp, biện pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt; đối với Ban Chỉ đạo xã và Ban Vận động các ấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên tuyền vận động  nhân dân phát huy nội lực để xây dựng nông thôn mới, những tiêu chí nhà nước không đầu tư, nhân dân tự làm thì phải phát động nhân dân tự giác thực hiện nghiêm túc, nhất là phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị của địa phương, tình hình trộm cắp, các tệ nạn xã hội…các công trình, phần việc có liên quan đến đầu tư của nhà nước; đồng chí cũng đề nghị Ban Chỉ đạo xã thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo huyện triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch phê duyệt, trong chỉ đạo chú trọng đến chất lượng, đảm bảo thời gian, tiến độ thực hiện, sự hài lòng của người dân; xây dựng lộ giao thông nông thôn phải tính đến sự ổn định, có tính chất quy hoạch lâu dài, nhằm khắc phục tình trạng tuyến lộ nằm cập mé kinh, rạch, do ảnh hưởng sạt lở đất dễ làm hư hỏng lộ giao thông nông thôn như đã làm vừa qua.

          Cũng trong buổi làm việc Ban Chỉ đạo xã còn công bố quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xã và Ban Vận động các ấp; với quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, hy vọng năm 2019 xã Đất Mới hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.

 

                                                                                  Minh Sửa (VPHU) - Đạt Khoa (VPHU)