QUANG CẢNH BUỔI LÀM VIỆC

Đồng chí Lâm Anh Đức, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2019.

          Đoàn công tác đã được nghe Thường trực Đảng uỷ xã Hàng Vịnh báo cáo kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay. Kết quả từ đầu năm đến nay Đảng uỷ xã Hàng Vịnh đã kịp thời cụ thể hoá Nghị quyết của Huyện uỷ năm 2019 và tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác đạt kết quả khá tốt; phát triển sản xuất tiếp tục ổn định, thu hoạch, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 3.260,7 tấn, đạt 100,32% kế hoạch, đa số người dân có lợi nhuận; thu ngân sách nhà nước 1,409 tỷ đồng, đạt 97,17%; chi ngân sách 7,334 tỷ đồng, bằng 128%d ự toán; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo, nâng cao mức chuẩn. Các hoạt động văn hoá xã hội tiếp tục triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực; mạng lưới trường lớp ổn định, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; công tác phòng, chống dịch bệnh khá tốt, không để xảy ra dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 88,72%; các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao được duy trì, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục giữ vững và nâng chất, đến nay toàn xã có 1.183 hộ đạt chuẩn “Gia đình văn hoá”, đạt 83,25%; 5/6 ấp đạt chuẩn “Ấp văn hoá” chiếm 83,33%; công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm chăm lo, quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội ổn định, các đơn, thư tố cáo, khiếu nại của công dân được quan tâm giải quyết đúng Pháp luật. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức bộ máy ổn định, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoạt động; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên không ngừng nâng lên, Đảng bộ phấn đấu phát triển 6 đảng viên mới theo chỉ tiêu trên giao, nâng tổng số toàn Đảng bộ có 209 đảng viên (có 82 nữ); tỷ lệ đoàn viên, hội viên hiện nay chiếm 62,87% dân số.

           Đoàn công tác cũng được nghe Đảng bộ báo cáo về tình hình thực hiện công tác chỉ đạo Đại hội đảng của Đảng bộ; Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 126-KH/TU của Ban Thường Tỉnh ủy và Kế hoạch số 114-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy sâu rộng trong toàn Đảng bộ, cụ thể hoá bằng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Ban Thường vụ ban hành kế hoạch chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc. Về văn kiện đã tiến hành xây dựng đề cương sơ bộ, đề cương chi tiết, dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI để thông qua Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; đến nay đã ban hành dự thảo văn kiện lần 3; công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đã thực xong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025; đến nay Đảng bộ đã chỉ Đại hội được 05/11 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Nhìn chung, công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã tiến độ diễn ra đúng theo kế hoạch, đảm bảo theo yêu cầu chỉ đạo Đại hội điểm của huyện Năm Căn.

Đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu ý kiến chỉ đạo giải quyết những kiến nghị đề xuất của xã thuộc thẩm quyền của UBND huyện ngay buổi làm việc.

          Đoàn công tác cũng được nghe ý kiến phản ảnh của xã về những khó khăn trong phát triển sản xuất, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa, phát triển lộ giao thông nông thôn, vấn đề ô nhiễm môi trường do nuôi tôm công nghiệp gây ra, các biện pháp thi công dự án đường trục chính bắc nam, khu kinh tế chưa đảm bảo, gây ảnh hưởng đến sản xuất của người dân trong vùng dự án đi qua; việc nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn xã, thương hiệu sản phẩm truyền thống của địa phương… các kiến nghị, phản ảnh, đề xuất của xã cũng được các ngành chức năng và Chủ tịch UBND huyện xem xét, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể cho xã, giải quyết ngay tại buổi làm việc.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ,  phát biểu kết luận và chỉ đạo.

          Kết luận và chỉ đạo buổi làm việc tại Đảng bộ xã Hàng Vịnh, đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng đoàn công tác đã biểu dương và ghi nhận kết quả nỗ lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy tốt sự đoàn kết nhất trí trong lãnh đạo điều hành, quan tâm với công việc, tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý đến Đảng bộ, những mặt hạn chế, tồn tại dưới góc độ nguyên nhân chủ quan, Ban Chấp hành Đảng bộ sớm đề ra các biện pháp khắc phục; trong quá trình lãnh đạo điều hành nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới Đảng bộ cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như:

            Đảng bộ cần quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế, gắn liền với nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả của nhân dân trên địa bàn; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch sản xuất nuôi tôm công nghiệp; tiếp tục chỉ đạo tốt việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn liền với việc vận động nhân dân sửa chửa đoạn lộ bị hư hỏng, xuống cấp tạo thuận lợi đi lại trong nhân dân; quan tâm tạo nguồn thu ngân sách nhà nước; phối hợp với huyện giải quyết dứt điểm các hộ dân yêu cầu hỗ trợ đền bù có liên quan đến dự án xây dựng mới chợ Cả Nẩy, để sớm đưa chợ vào hoạt động. Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế cần quan tâm chỉ đạo phát triển các vấn đề văn hoá - xã hội, giải quyết tốt việc làm cho người dân tại địa phương; thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; nâng cao chất lượng khám và chăm sóc sức khoẻ ban đầu trong nhân dân; thường xuyên nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; làm tốt công tác truyên truyền tuần lễ Văn hoá Du lịch Mũi Cà Mau và Đại hội Đảng bộ xã; quan tâm chỉ đạo cụ thể các biện pháp giảm nghèo bềnh vững; lãnh đạo tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, coi trọng chất lượng gọi công dân nhập ngũ năm 2020; giải quyết kịp thời các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể; thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự về cấp uỷ đúng Quy định của Đảng về công tác cán bộ, phục vụ kịp thời cho Đại hội Đảng bộ xã; cần làm công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ; rà sót bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ những nội dung không còn phù hợp; các đoàn thể cần phải bám sát vào kế hoạch của nhà nước để tổ chức vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các mô hình do đoàn thể chủ trì, qua đó lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú cho tổ chức đảng tạo nguồn phát triển đảng viên mới…./.

 

                                                                                           Bài và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn