CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN!

Số hiệu:

18-CV/BTGHU

Ngày ban hành:

04/11/2020

Loại văn bản:

Công văn

Trích yếu:

Công văn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tập tin: