CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN!

Số hiệu:

10-KH/HU

Ngày ban hành:

04/11/2020

Loại văn bản:

Kế hoạch

Trích yếu:

Kế hoạch công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tập tin: