CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN!

Số hiệu:

Số 104-KH/HU

Ngày ban hành:

19/06/2019

Loại văn bản:

Kế hoạch

Trích yếu:

KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII “Về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”

Tập tin: