CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN!

Số hiệu:

Số 1287-CV/HU

Ngày ban hành:

22/05/2019

Loại văn bản:

Công văn

Trích yếu:

Công văn Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Tập tin: