Toàn cảnh Hội nghị

         Hội nghị đã đánh giá và kiểm điểm tình hình thực hiện các mặt công tác quý I, kết quả một số chỉ tiêu đạt khá, sản lượng thuỷ sản 496,5 tấn, đạt 12,0% kế hoạch, trong đó tôm 367,4 tấn, đạt 14,78%;  các tổ hợp tác được cũng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, toàn xã có 08 tổ hợp tác, 01 hợp tác xã; tình hình chăn nuôi của bà con ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm 11.936 con; hoàn thành 1 cầu giao thông kinh 5 Ton và khởi công xây dựng cầu kênh 3 Đương; công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, đến nay xã đạt 18/19 tiêu chí theo tiêu chuẩn quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020; thu ngân sách nhà nước 122.172.000 đồng, đạt 16,97%, chi ngân sách 1.822.639.000 đồng, đạt 33,0%; các hoạt động văn hoá xã hội tiếp tục được thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực; quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hoá” không ngừng được củng cố nâng chất, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá toàn xã hiện nay đạt 87,57%, có 6/6 ấp đạt chuẩn “ấp văn hoá”; công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục quan tâm chỉ đạo, toàn xã còn 24 hộ nghèo, chiếm 1,95%, cận nghèo 32 hộ, chiếm 2,6%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kịp thời giải quyết các đơn, thư khiếu nại của công dân; công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thành công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018; kết quả, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 11,69%; hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 76,22%; hoàn thành nhiệm vụ chiếm 11,35%; không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,54%; chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 21,42%; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 71,42%; chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 7,14%.

Đồng chí  Huỳnh Việt Triều, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Hiệp Tùng (bìa trái) trao giấy khen tại Hội nghị

          Hội nghị cũng đã thống nhất đề ra Chương trình công tác quý II với nhiều nhiệm vụ giải pháp quan trọng, trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất gắn liền với việc quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ, xử lý môi trường; chủ động khắc phục tình trạng sạt lỡ đất; tăng cường các giải pháp chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước, thu các nguồn quỹ vận động trong nhân dân đạt, vượt chỉ tiêu; quan tâm chỉ đạo, nâng chất 01 tiêu chí nông thôn mới còn đạt thấp so với quy định (tiêu chí BHYT); triển khai kế hoạch xây dựng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã năm 2019 và giai đoạn 2019 – 2020; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh vào mùa mưa; tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ; thường xuyên thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tập trung chỉ đạo công tác xây đảng, chính quyền, đoàn thể; quan tâm công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, hai ban Hội đồng nhân dân xã. 

 

                      Trường Giang
         
Văn phòng Đảng ủy Hiệp Tùng