Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự (ngồi giữa)  dự và chỉ đạo

            Cuộc họp đã được nghe Đảng uỷ thông qua dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tháng 11-2018, theo đó các thành viên trong Đảng uỷ đã thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết; mặt dù có mặt còn gặp những khó khăn nhất định, nhưng dưới sự đoàn kết, nổ lực quyết tâm cao trong lãnh, chỉ đạo của Đảng uỷ, các mặt công tác trong tháng 10 năm 2018 theo Nghị quyết của Đảng uỷ đã thực hiện đạt được những kết quả khá toàn diện trên từng lĩnh vực công tác của Đảng uỷ. Phát huy những kết quả đạt được tháng qua, khắc phục những mặt hạn chế, cuộc họp đã thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết của tháng 11 của Đảng uỷ đã thông qua tại cuộc họp.

            Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự nhấn mạnh: Các đồng chí Đảng uỷ viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo chức trách, nhiệm vụ được giao của mình, phải chủ động làm tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và hiệu quả công tác theo Nghị quyết, nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

 

 

                                                                                                                               Minh Sửa
                                                                                                             
Ban Biên tập trang thông tin điện tử
                                                                                                                     Đảng bộ Huyện Năm Căn