Quang cảnh buổi tiếp công dân

            Nội dung buổi tiếp công dân của ông Chủ tịch UBND huyện Năm Căn đối thoại 4 nội dung cụ thể như: chính quyền thị trấn Năm Căn giải toả sàn nhà của bà Nguyễn Thị Kim Em, làm cho bà Kim Em phải nằm viện, cơ quan chức năng giải quyết như thế nào; 9 hạng mục công trình do huyện đầu tư nằm trong khu trung tâm thương mại nếu không thực hiện phải tính toán với dân như thế nào?; UBND tỉnh hứa có văn bản trả lời giá đất tăng trong khu trung tâm thương mại tại buổi tiếp công dân ngày 6-8-2019 đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời; yêu cầu trả lại cây tràm mà chính quyền thị trấn Năm Căn thu giữ trong vụ việc giải toả sàn nhà ngày 16-10-2019.

Đồng chí Ngô Chí Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn phát biểu trước buổi tiếp công dân về sự việc xảy ra khi giải toả sàn nhà Bà Nguyễn Thị Kim Em.

        Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ mục đích, yêu cầu của buổi tiếp công dân, trình tự được thực hiện theo quy chế và nội quy của buổi làm việc; theo đó, đồng chí Ngô Chí Hiếu, Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn báo cáo về việc thực hiện việc giải toả sàn nhà bà Nguyễn Thị Kim Em, khóm 2, thị trấn Năm Căn nằm trong khu vực đất bảo lưu ven sông, chính quyền địa phương nghiêm cấm không cho xây dựng, trong lúc các lực lượng làm nhiệm vụ thì bà Nguyễn Thị Kim Em cản trở, khi đôi co với lực lượng làm nhiệm vụ thì cây gằm sàn tuột đinh rớt bà xuống sông và có cả lực lượng làm nhiệm vụ; sau khi phân tích sự việc xảy ra tại hiện trường đồng chí Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND huyện kết luận việc rớt bà xuống sông, lực lượng không cứu vớt bà lên bờ thể hiện trách nhiệm chưa tốt, thay mặt UBND huyện đồng chí đã nhận thiếu sót với bà; còn việc bà tự tiện tái chiếm lại khu vực đất nhà nước quản lý mà không có sự cho phép của chính quyềnn địa phương là việc làm sai, vi phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý đất đai.

          Việc bà đi nằm bệnh viện, bà cho rằng có nguyên nhân bà bị té xuống sông do các lực lượng đến giải toả sàn nhà của bà, bà yêu cầu chính quyền phải có trách nhiệm giải quyết thiệt hại cho bà; vấn đề này đồng chí Tô Hoài Phương, Chủ tịch UBND huyện đối thoại với bà Kim Em đã khẳng định chính quyền không liên quan đến sự việc bà đi bệnh viện trị bệnh; đối với 9 hạng mục công trình thuộc trách nhiệm của huyện phải xây dựng, nội dung này đã được các cấp có văn bản trả lời đến từng hộ dân. Về văn bản tăng giá đất tại khu trung tâm thương mại UBND tỉnh hứa trong cuộc tiếp công dân của UBND tỉnh ngày 6-8-2019 đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời. Về nội dung yêu cầu trả lại một số cây tràm, vấn đề này đồng chí Tô Hoài Phương đã đối thoại và trả lời trực tiếp với bà Kim Em là chính quyền không trả lại, với lý do: bà Kim Em tự tiện tái chiếm cấm sàn nhà trên phần đất nhà nước quản lý là việc làm sai; muốn nhận lại phải làm đơn nói rõ việc làm sai của chính bản thân bà và cam kết không vi phạm thì chính quyền sẽ trả lại cây tràm.         

            Kết luận buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện Tô Hoài Phương tại thị trấn đối với 11 hộ dân khu vực chợ cháy năm 2001 (khóm 2, thị trấn Năm Căn)  Ban tiếp công dân của huyện đã chuẩn bị đúng nội dung và phối hợp với UBND thị trấn chặt chẽ, chu đáo; buổi tiếp diễn ra trong không khí dân chủ, công khai, đối thoại, trao đổi với công dân và có kết luận rõ ràng; qua đó làm cơ sở cho Chủ tịch UBND huyện Năm Căn thu thập thêm một số thông tin mới, nhằm có biện pháp giải quyết dứt điểm nội dung đơn yêu cầu của 11 hộ dân khu vực chợ cháy (Khóm 2) năm 2001 đúng theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                         Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn