Quang cảnh buổi tiếp công dân

        Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện nêu rõ mục đích, yêu cầu của buổi tiếp công dân, trình tự được thực hiện theo quy chế và nội quy của buổi làm việc; theo đó đồng chí Tô Công Bằng, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cơ quan tham mưu cho UBND huyện, có ý kiến phát biểu trả lời nội dung yêu cầu của các công dân đã yêu cầu như: thu hồi diện tích đất 107 mét vuông đất của bà Trần Thị Kỉnh cấp lại cho ông Trương Tiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga; trả lại 300 mét vuông đất thổ cư sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới mang tên bà Nguyễn Thị Mỹ Nga không được trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trả lại con lộ xi măng trước đây ông Trương Tiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga đã cho mượn làm lộ liên xã đi xuống bến phà qua xã Đất Mới.

Ông Trương Tiến phát biểu tranh luận tại buổi tiếp công dân

          Sau khi nghe trả lời của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, các công dân cũng có ý kiến trao đổi, tranh luận và cung cấp thêm thông tin những nội dung có liên quan mà các công dân đã yêu cầu, nhưng về trả lời và giải thích của đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường như vậy là đúng với Luật đất đai hiện hành, các công dân cơ bản thống nhất cách giải quyết, đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu của công dân.

Phát biểu của đồng chí Tô Công Bằng, Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường về nội dung trả lời đơn yêu cầu của ông Trương Tiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga tại buổi tiếp công dân

          Để triển khai thực hiện những nội dung đã thống nhất tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND huyện Tô Hoài Phương đã có ý kiến kết luận:

Phát biểu kết luận của đồng chí Tô Hoài Phương Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Năm Căn về giải quyết đơn yêu cầu của ông Trương Tiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga trong buổi tiếp công dân

           Về thủ tục thu hồi 107m2 cấp lại cho ông Trương Tiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga: giao Văn phòng HĐND và UBND huyện theo dõi việc thực hiện thủ tục đăng ký đất đai của ông Trương Tiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga tại UBND xã Hàm Rồng; Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND xã Hàm Rồng thực hiện thủ tục đăng ký đất đai đúng theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

          Về trả lại 300m2 đất thổ cư: ông Trương Tiến liên hệ với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện để thực hiện trình tự thủ tục công nhận lại diện tích đất ở 300m2 (không thực hiện nghĩa vụ tài chính); nếu ông Trương Tiến muốn công nhận thêm diện tích đất ở 200m2 thì phải thực hiện nghĩa vụ thuế quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

          Về con lộ xi măng trước đây ông cho nhà nước mượn làm lộ liên xã nay ông đòi lại: vấn đề này, UBND huyện thừa nhận tính chất pháp lý của Biên bản ngày 07/12/2017 theo ý kiến trước đây của các đồng chí nguyên là lãnh đạo UBND xã Đất Mới và UBND xã Hàm Rồng; sau này nếu không còn sử dụng con lộ xi măng để phục vụ giao thông đi lại cho các hộ dân, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ đất công cộng thành đất nông nghiệp và ưu tiên cấp lại cho ông  Trương Tiến, bà Nguyễn Thị Mỹ Nga.

          Về nội dung tiếp nhận đơn, thư và thụ lý giải quyết đơn, thư của ông Trương Tiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga quá trễ so với quy định pháp luật, UBND huyện xin nhận khuyết điểm việc xử lý đơn, thư chậm trễ với ông Trương Tiến và bà Nguyễn Thị Mỹ Nga.

          Sau khi có ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện Tô Hoài Phương, công dân Trương Tiến, bà Nguyễn Thị Mỹ Nga và ông Lý Lập Đoàn đã thống nhất cao trong buổi làm việc đồng ý ký vào biên bản; cuộc tiếp công dân diễn ra trong không khí dân chủ, công khai đối thoại với công dân trong từng nội dung để đi đến xác định nội dung giải quyết từng nội dung yêu cầu của công dân đúng theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                         Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn