Đoàn kiểm tra các điểm trường xã Đất Mới

            Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra thực tế 2 điểm trường lẽ trực thuộc Trường Tiểu học Võ Thị sáu, xã Đất Mới. Theo báo cáo của của Uỷ ban nhân dân xã Đất Mới, trong  năm học 2018 - 2019 điểm trường tại Kênh Ranh, ấp Xóm Mới có 5 lớp, với 103 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 và 1 lớp mẫu giáo có 30 cháu; điểm trường Ông Kiểng, ấp Tắc Năm Căn A, có 2 lớp, với 26 học sinh, từ lớp 4 đến lớp 5. Do địa bàn rộng, nhiều kênh, rạch, dân cư sinh sống không tập trung, phát triển lộ giao thông nông thôn còn khó khăn, việc đi học của học sinh chủ yếu bằng đường thuỷ là chủ yếu, đồng thời có 1 điểm trường học sinh quá ít, do đó việc gép 2 điểm thành 1 điểm là hợp lý.

Điểm trường Ông Kiểng, ấp Tắc Năm Căn A, xã Đất Mới

Điểm trường Kênh Ranh, ấp Xóm Mới, xã Đất Mới

            Tại đây các đồng chí lãnh đạo cũng đã quan sát thực tế, ghi nhận sự nỗ lực của công tác giáo dục của xã, chia sẽ những khó khăn chung trong việc thực hiện ghép trường; qua chuyến kiểm tra lần này làm cơ sở cho Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp trường, lớp và giáo viên phù hợp trên địa bàn của huyện Năm Căn, đảm bảo theo lộ trình và kế hoạch đề ra của huyện.

Tiết học thể dục của học sinh điểm trường Kênh Ranh, ấp Xóm Mới, xã Đất Mới

 

 

                                                                                                                              Minh Sửa
                                                                                                             
Ban Biên tập trang thông tin điện tử
                                                                                                                     Đảng bộ Huyện Năm Căn