Toàn cảnh lớp tập huấn

          Tại buổi tập huấn Nhà Báo Đỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn) đã trao đổi, hướng dẫn cho lực lượng cộng tác viên, là những người làm báo không chuyên nghiệp hiểu biết một số nội dung, ý nghĩa quan trọng của hoạt động báo chí trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thời đại ứng dụng công nghệ thông tin vào nhu cầu hưởng thụ văn hoá tinh thần của con người; đồng thời hướng dẫn cho học viên nắm một số kỹ năng cơ bản khi đi tát tác nghiệp viết tin, bài phản ánh tuyên truyền trong một tác phẩm báo chí.

Nhà báo Đỗ Văn Nghiệp (Sáu Sơn) trao đổi, hướng dẫn với lớp tập huấn

          Sau một ngày tiếp thu kiến thức lý luận chung, lớp học còn dành thời gian thực hành viết tin vắn để đánh giá kết quả lớp tập huấn; nhìn chung phần thực hành      các học viên đều đạt yêu cầu, nhiều bản tin vắn làm tốt với chủ đề Ban Tổ chức đã đưa ra; qua lớp tập huấn lần này sẽ làm cơ sở cho lực lượng cộng tác viên nắm vững nghiệp vụ hoạt động báo chí, góp phần đưa nhiều lượng thông tin, phản ánh, tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

                                                                                                     Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                           Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn