Ngày 05-9-2019, Ban Thường vụ Huyện uỷ Năm Căn tiến hành Hội nghị bất thường để cho ý kiến về việc thực hiện chủ trương sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn của huyện; dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí trong thường trực: Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ; Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo Đảng uỷ - UBND các xã thị trấn Năm Căn, Phòng Nội vụ huyện cùng tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

          Hội nghị được nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện báo cáo, thuyết minh về việc sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn huyện đã được điều chỉnh, bổ sung lần 2 sau khi thông qua Sở Nội vụ và UBND tỉnh Cà Mau cho ý kiến; theo dự kiến phương án thông qua tỉnh lần 2, hiện tại trên địa bàn huyện Năm Căn có 70 ấp, khóm, theo tiêu chí quy định có 26 ấp, khóm thuộc diện phải thực hiện sắp xếp, nhưng do yếu tố đặc thù không đưa vào phương án tổng thể để sắp xếp; căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh huyện Năm Căn có 7 ấp, khóm thuộc diện phải thực hiện sắp xếp sáp nhập. Sau khi trao đổi, thảo luận và đề xuất của các xã, thị trấn Năm Căn và cơ quan chức năng, Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất đưa vào phương án thông qua tỉnh cụ thể như:

Đồng chí Võ Hoàng Thanh, Huyện uỷ viên, Trưởng Phòng Nội vụ huyện thông qua phương án sáp nhập ấp, khóm với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          Thị trấn Năm Căn: khóm 9 sáp nhập với khóm 5, lấy tên khóm 5; xã Hàng Vịnh: ấp 1 sáp nhập với ấp 3, lấy tên ấp 1, giữ nguyên ấp Tư; xã Đất Mới: ấp Lô Ráng sáp nhập với ấp Bùi Mắc, lấy tên Bùi Mắc; xã Hàm Rồng: chọn 2 phương án: phương án 1 sáp nhập ấp Cái Nai về xã Đất Mới thì ấp Kinh Tắc sáp nhập với ấp Cái Trăng, lấy tên ấp Cái Trăng; phương án 2 không  sáp nhập ấp Cái Nai về xã Đất Mới thì ấp Kinh Tắc sáp nhập với ấp Cái Nai, lấy tên ấp Cái Nai, giữ nguyên ấp Cái Trăng;  xã Lâm Hải: ấp Chà Là sáp nhập vào ấp Xẻo sao, lấy tên ấp Chà Là, giữ nguyên ấp Nà Chim, không sáp nhập; như vậy theo dự kiến phương án tổng thể thông qua tỉnh chỉ sáp nhập 05 ấp, khóm.

Đồng chí Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu ý kiến chốt lại phương án tổng thể việc sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn huyện trước khi thông qua tỉnh.

           Trên cơ sở kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ làm cơ sở để UBND huyện hoàn chỉnh đề án tổng thể thông qua UBND tỉnh trong thời gian tới.

 

                                                              Tin và ảnh Minh Sửa
                                                       Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn