Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát 2 đơn vị cơ sở (xã Hàm Rồng và thị trấn Năm Căn) tại 2 đơn vị khảo sát, đoàn công tác đã được nghe và tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ chính trị; theo đó việc triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhìn chung cơ bản đạt yêu cầu, tuy nhiên việc thực hiện định kỳ tiếp dân của Bí thư Đảng uỷ và xác định nội dung, phạm vi để tiếp theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị có một số vụ việc tiếp dân thực hiện chưa đúng quy trình, hướng dẫn; trên cơ sở đó, Đoàn công tác đã trao đổi, hướng dẫn, giải thích rõ thêm về vai trò, trách nhiệm của Bí thư cấp uỷ trong việc thực hiện Quy chế tiếp công dân cần phải thực hiện đúng theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị.

Đoàn công tác làm việc với Đảng uỷ xã Hàm Rồng.

Đoàn công tác làm việc với Đảng uỷ thị trấn Năm Căn

          Cùng ngày Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ, tại buổi làm việc Đoàn đã được nghe Thường trực Huyện uỷ báo cáo kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Quy định Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị hơn 9 tháng qua trong Đảng bộ huyện; kết quả Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành 2 công văn hướng dẫn cơ cở để triển khai thực hiện, ban hành Quy chế tiếp dân của Bí thư Huyện uỷ và có 8/8 Đảng uỷ xã, thị trấn Năm Căn có Quy chế tiếp dân; các xã, thị trấn tiếp 05 cuộc, 07 lượt công dân; tuy có kết quả bước đầu, nhưng trong tổ chức hiện thực còn có những khó khăn nhất định, một số nơi tiếp công dân thực hiện chưa đúng quy trình, hồ sơ chưa đầy đủ, chế độ báo báo chưa đúng quy định, quán triệt, phổ biến Quy định số 11-QĐi/TW một số nơi chưa kịp thời…

Đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Năm Căn.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Năm Căn, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với Đoàn công tác của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Cà Mau.

          Đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ; song, do chủ trương mới được ban hành, thời gian thực hiện chưa nhiều, chưa có kinh nghiệm, nên vẫn còn hạn chế trong nhận thức về phương pháp, cách làm ở cơ sở còn lúng túng, chưa đúng hướng dẫn; qua chuyến khảo sát ở cơ sở và giám sát Ban Thường vụ Huyện uỷ Năm Căn, làm cơ sở cho Ban Nội chính Tỉnh tham mưu tốt hơn cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân trên địa bàn trong tỉnh Cà Mau đạt yêu cầu và hiệu quả tốt hơn.

         

                                                                                           Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn