Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2019.

            Đoàn công tác đã tiến hành làm việc với cấp uỷ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thực hiện công tác Dân vận; qua kiểm tra nắm tình hình, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội ổn định; nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước; đồng tình, ủng hộ và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hăng hái, lao động sản xuất; tích cực khắc phục khó khăn trong sản xuất nuôi trồng thủy sản, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội…

            Công tác Dân vận đã được cấp uỷ, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, nhiều nơi triển khai thực hiện và nhân rộng mô hình “Dân Vận khéo” khá tốt; chất lượng hoạt động của tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được nâng lên, phương phức lãnh đạo luôn hướng về cơ sở, phát triển mới 1.873 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số toàn huyện có 22.896 đoàn viên, hội viên; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở không ngừng mở rộng, nhiều nơi đã thực hiện tốt việc công khai hoá trước dân những nội dung theo Pháp lệnh số 34-PL/UBTVQH của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội.

            Đoàn công tác cũng đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở việc cụ thể hoá Kế hoạch 17 của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong công tác phối hợp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016 – 2020 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; theo đó, phong trào xây dựng nông thôn mới đã được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện, bộ mặt văn hoá - xã hội ở nông thôn tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; các giải pháp giảm nghèo bền vững được triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu khá tốt, nhiều hộ nghèo đăng ký thoát nghèo và biện pháp tăng gia sản xuất, quyết tâm thoát nghèo.

Đoàn khảo sát mô hình “tuyến đường xanh sạch, đẹp” do UBMTTQ chủ trì, tại xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

Mô hình tuyến đường hoa, do Ban công tác Mặt trận ấp Kinh Mới thực hiện, cần được nhân rộng trên các tuyến đường lộ giao thông nông thôn ở các xóm, ấp.

       Bên cạnh những kết quả đạt được trong 9 tháng qua của từng đơn vị được kiểm tra  thể hiện mức độ có khác nhau; trên cơ sở nắm tình hình thực tế của từng địa bàn, Đoàn công tác cũng đã nắm được từ trong thực tiễn, công tác Dân vận vẫn còn hạn chế quan tâm như: công tác dân vận ở một số nơi có mặt chưa đáp ứng được với yêu cầu; quản lý đoàn viên, hội viên từng lúc chưa chặt chẽ; phong trào thi đua “Dân vận khéo” nhân rộng chưa được nhiều; việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm các mô hình còn chậm; một số nội dung của chương trình phối hợp giữa các ngành từng lúc, từng nơi hiệu quả các mặt công tác có mặt chưa cao; vai trò giám sát, phảm biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nơi chưa rõ nét.

Đoàn công tác làm việc tại xã Hiệp Tùng.

     Tại buổi làm việc với cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở các xã, thị trấn Năm Căn, bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lưu ý với các tổ chức Mặt trận và các đoàn thể từ nay đến hết năm 2019 cần chỉ đạo thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo” đã chọn, tránh cách làm hình thức; về công tác giảm nghèo bền vững cần tập trung nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, phải có tính bền vững cao, nên có hướng dẫn và chỉ ra cách làm cụ thể để tạo ra mô hình sản xuất có hiệu quả, thoát nghèo, nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống. Đối với công tác xây dựng nông thôn mới, Mặt trận và các đoàn thể cần tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình nhằm tuyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện; nơi nào có điều kiện phát động trồng cây xanh, trồng hoa, tạo môi trường, cảnh quan đẹp, chú ý trên trục lộ chính về trung tâm xã, huyện và tuyến lộ trong xóm, ấp; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chú trọng và quan tâm tạo điều kiện cho nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, Chính quyền, nhất là những nội dung có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ  Đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới.

 

                                                                                         Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn