Các đại biểu tham dự họp

           Tại buổi làm việc Ban Biên tập Báo Cà Mau và Báo ảnh Đất Mũi đã thông tin với Thường trực Huyện uỷ và các đồng chí lãnh đạo các ngành dự họp về kết quả hoạt của Tổ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh của huyện; theo đó, kết quả về tình hình thực hiện chuyên trang của huyện và hiệu quả hoạt động của Tổ cộng tác viên của huyện trên Báo Cà mau, Báo ảnh Đất Mũi; tình hình thực hiện việc đặt mua báo đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ trong thời gian qua.

            Đối với Huyện Năm Căn, các hoạt động của Tổ cộng tác viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để viết tin, bài tuyên truyền, phản ánh những kết quả nổi bậc cũng như những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; năm 2019 hầu hết các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện uỷ thực hiện tốt việc đặt mua báo Đảng. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng tin, bài cộng tác có lúc chất lượng chưa cao, số lượng thông tin chưa nhiều, Tổ cộng tác viên hoạt động chưa đều, chưa thường xuyên viết tin, bài cộng tác, lương tin, bài công tác chủ yếu là lực lượng phóng viên Đài truyền thanh huyện là chính.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết thúc buổi làm việc

          Kết thúc buổi làm việc đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyên uỷ có ý kiến phát biểu kết luận; đồng chí thống nhất trong thời gian tới Huyện uỷ tiếp tục phối hợp với Ban biên tập Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường sự chỉ đạo và quan tâm hơn nữa về chất lượng hoạt động Tổ cộng tác viên, giao Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu Thường trực Huyện uỷ kiện toàn, củng cố Tổ cộng tác viên đủ sức làm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả là chính; huyện sẽ có kế hoạch phối hợp với Ban biên tập Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi tập huấn một số kỹ năng tác nghiệp trong thực hiện nội dung báo viết và báo điện tử cho Tổ cộng tác viên của huyện; Huyện uỷ và UBND huyện cơ bản thống nhất về định hướng nội dung viết báo xuân mỗi tờ báo đăng tải không quá 02 trang; mở rộng đối tượng tặng báo xuân nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý. 

 

                                                                                                                                   

                                                                                           Tin và ảnh Minh Sửa
                                                                                 Văn phòng Huyện uỷ Năm Căn