Ban Biên tập Báo Cà Mau làm việc tại Huyện uỷ Năm Căn

           Tại buổi làm việc Ban biên tập Báo Cà Mau đã thông tin với Thường trực huyện uỷ và tổ cộng tác viên trong và ngoài tỉnh của huyện biết một số kết quả về tình hình thực hiện chuyên trang của huyện và hiệu quả hoạt động của tổ công tác viên của huyện trên Báo Cà mau, tình hình thực hiện việc đặt mua báo đối với tổ chức cơ sở đảng trong huyện thời gian qua.

            Đối với Huyện Năm Căn, các hoạt động của tổ cộng tác viên luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện để viết tin, bài tuyên truyền, phản ánh những kết quả nổi bậc cũng như những khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác  xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; đa số các tổ chức cơ sở Đảng  thực hiện tốt việc đặt mua báo đảng. Tuy nhiên vẩn còn một số hạn chế như: Chất lượng tin, bài cộng tác có lúc chất lượng chưa cao, số lượng thông tin chưa nhiều, tổ cộng tác viên hoạt động chưa đều, chưa thường xuyên viết tin, bài cộng tác, chủ yếu giao cho phóng viên Đài truyền thanh huyện là chính; vẫn còn một ít tổ chức Đảng chưa thực hiện nghiêm túc việc đặt mua báo Đảng…

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ
phát biểu kết luận buổi làm việc

           Kết thúc buổi làm việc đồng chí Nguyễn Phương Đông phó bí thư thường trực Huyên uỷ có ý kiến phát biểu kết luận; đồng chí thống nhất trong thời gian tới Huyện uỷ tiếp tục phối hợp với Ban biên tập Báo Cà Mau thực hiện tốt một số nội dung như: Tăng cường sự chỉ đạo và quan tâm hơn nửa về chất lượng hoạt động tổ công tác viên, giao Ban Tuyên giáo huyện uỷ tham mưu Thường trực Huyện uỷ kiện toàn, cũng cố tổ cộng tác viên theo hướng giảm số lượng nâng cao chất lượng, hiệu quả là chính; huyện sẽ có kế hoạch phối hợp với Ban biên tập Báo Cà Mau tập huấn một số kỷ năng cơ bản, nghiệp vụ báo chí cho tổ cộng tác viên của huyện; Huyện uỷ sẽ có văn bản chỉ đạo đến những tổ chức cơ sở đảng  chưa thực hiện đặt mua báo; thống nhất số lượng đặt mua và định hướng chủ đề báo xuân năm 2019 của huyện trên báo Cà Mau; chuyên trang của huyện sẽ nâng lên ít nhất 3 kỳ /tháng vào năm 2019.

 

                                                                                                                               Minh Sửa 
                                                                                                            
Ban Biên tập trang thông tin điện tử
                                                                                                                     Đảng bộ Huyện Năm Căn