CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN NĂM CĂN!

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 03 ngày diễn ra với tinh thần nghiêm túc, đầy trách nhiệm, sáng ngày 30/8/2018, Hội thi “Báo cáo viên tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” huyện Năm Căn năm 2018 đã khép lại và tiến hành lễ bế mạc, trao giải thưởng cho các thí sinh có thành tích tốt. Hội thi đã khép lại, nhưng tác dụng và sức lan tỏa của Hội thi sẽ còn đọng lại mãi trong lòng những thí sinh nói riêng và cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn nói chung.
Được chọn lọc trong cuốn “117 chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung tâm thông tin công tác tư tưởng - Ban Tuyên giáo Trung ương, Hà nội-2007.
Trong suốt chặng đường dài của sự nghiệp cách mạng, ở bất cứ giai đoạn nào, các thế lực thù địch luôn dùng mọi phương thức, thủ đoạn để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên mặt trận chính trị tư tưởng và lý luận. Đây là phương thức phổ biến, thường xuyên để địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm làm lung lạc tư tưởng, mất phương hướng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Năm 2019, tròn 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và Người để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng - văn kiện lịch sử vô giá.
Xây dựng và phát triển văn hóa theo Di chúc
(TG)- Sợi chỉ đỏ xuyên suốt tinh thần làm việc và trách nhiệm của “người đầy tớ”/"công bộc" trong tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đi đúng đường lối quần chúng, “từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”, thể hiện ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hiểu dân, học hỏi kinh nghiệm từ nhân dân để hoàn thành trọng trách được giao phó.
Tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Đồng chí Trương Vũ Phong, Bí thư chí bộ, Trưởng Trạm Y tế xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn – Người thầy thuốc trẻ đầy tâm huyết.